We zijn er bijna. Het regeerakkoord is rond, het complete team is ingevuld en vanaf donderdag kan het kabinet aan de slag. Wij krijgen op het ministerie van Sociale Zaken te maken met minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark. Zij mogen invulling geven aan de arbeidsmarktambities van het nieuwe kabinet.

Veel van de ambities en maatregelen staan nauwkeurig in het regeerakkoord omschreven. Maar voor de politiek is het niet alleen van belang wat wel in het regeerakkoord staat, maar vooral ook wat er niet in staat. Dat geeft ruimte voor eigen invulling en politieke kleur.

Het viel mij op dat er in het regeerakkoord niet of nauwelijks iets werd gezegd over ‘matchen op werk’ of de publieke arbeidsmarktdienstverlening. Er staat slechts een enkele vage zin als ‘in het sociaal domein is het beleid vijf jaar geleden grotendeels gedecentraliseerd’ en iets verderop dat er ‘in het sociale domein programmatische afspraken worden gemaakt’. Dat klinkt cryptisch, dat bent u toch met mij eens?

Ik ben ervan overtuigd dat men binnen het ministerie worstelt met deze decentralisatie. Het overhevelen van alle arbeidsmarktbeleid naar de gemeenten heeft (nog) niet gewerkt. Er zijn tal van problemen, eind vorig jaar haarscherp door de Inspectie SZW in beeld gebracht in het rapport Werk aan de uitvoering. Er is extra inzet en daadkracht nodig. Een prachtige uitdaging voor het nieuwe duo.

Omdat er niets op papier staat, een paar suggesties voor de beide bewindslieden. Zet alle effort in om ‘de kortste weg naar werk te realiseren’. Nu hebben we voor kwetsbare groepen de meest ingewikkelde weg naar werk gerealiseerd. Versterk de kracht van de 35 arbeidsmarktregio’s, zorg voor één gezamenlijk loket (en budget) in die regio, zorg voor een regionaal geharmoniseerd pakket van voorzieningen én vooral, zorg voor één regionaal inzichtelijk en toegankelijk bestand van werkzoekenden.

De ABU en zijn leden zijn van harte bereid om samen aan deze ambitie invulling te geven.

Directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en bestuurslid SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten) en hij is namens de ABU lid van de Eurociett Board.