En dan heb je een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Naast de arbeidsovereenkomst, die je moet tekenen, krijg je nog een aantal andere documenten. Een van die documenten is het bedrijfsreglement of huishoudelijk reglement of het heeft een andere naam. Voor het gemak noem ik dit document in dit artikel bedrijfsreglement.

Als nieuwe werknemer moet je dit document voor gezien tekenen. Maar waar teken je dan eigenlijk voor? Wat staat er in dit document, dit bedrijfsreglement?

Ik noem een aantal onderwerpen, die in de meeste bedrijfsreglementen staan:

  • huisregels
  • algemene gedragsregels
  • werktijden
  • verzuimreglement
  • ziekteverzuimregels
  • vakantie en verlof
  • gebruik social media op het werk
  • privé gebruik van social media op het werk.

Daarnaast zullen er ook bedrijfseigen zaken in staan zoals bijvoorbeeld:

  • bedrijfskleding
  • gebruik van bedrijfsauto’s.

Het is belangrijk dat je niet ongezien voor deze regels tekent, maar dat je weet waarvoor je tekent. Want de werkgever wil graag dat elke medewerker zich hieraan houdt voor bijvoorbeeld de veiligheid en de continuïteit van het bedrijf. Bovendien staat ook in dit bedrijfsreglement wat de werkgever mag en kan doen als een medewerker zich hier niet aan houdt.

Weet waarvoor je tekent, lees het bedrijfsreglement, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387 of via 06-13624614.

helmi_van_bergen.403x0-is.jpg

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en juridische kwaliteitszorg.