door Grace ter Huurne

Selectieproces

Voor een goede werving en selectie is het van belang om van te voren te weten waarop u gaat selecteren. Zo komt u tot een persoonsprofiel met harde, maar ook zachte criteria. De vraag wat iemand succesvol maakt, is van cruciaal belang en gaat verder dan de vereiste diploma’s. Wat u eigenlijk wilt, is weten welke kerncompetenties iemand moet bezitten om de vacante functie succesvol uit te kunnen oefenen. Neem die kandidaat aan die past bij de cultuur en ambitie van de organisatie. Laat die harde eisen voor wat ze zijn, en vraag u af wat voor persoon de organisatie echt nodig heeft.

Kandidaat met ervaring in andere branche/sector

De kandidaat met ervaring in de sector heeft onmiskenbaar meer kans om te worden aangenomen, maar heeft hij/zij ook een grotere kans om succesvol te zijn na enkele jaren? Ik vraag het mij af. Uiteindelijk gaat het toch om de juiste kerncompetenties, houding, arbeidsethos, klik en vertrouwen en natuurlijk moet de sollicitant passen in de cultuur van een bedrijf.

Wees er wel zeker van dat de criteria die u stelt ook daadwerkelijk nodig zijn. Is het echt noodzakelijk dat iemand vijf jaar ervaring heeft in het werken in uw branche? Of mogen het er ook vier zijn of in een andere branche? Uiteindelijk bepaalt u natuurlijk zelf wat belangrijk is, maar houdt uw eisen en verwachtingen wel realistisch.

Hoe makkelijk is het om kandidaten die 100% voldoen op papier aan de gestelde sollicitatie-eisen aan te nemen? Maar is dit ook echt de beste oplossing voor uw organisatie? In de praktijk valt het vaak tegen en verlaten deze kandidaten uw organisatie weer vroegtijdig. Blijft u jaren zoeken naar de juiste kandidaat? Of gaat u toch eens kijken of u uw selectieproces moet aanpassen?

Stel dat een kandidaat voor 75% voldoet aan de sollicitatie-eisen, uit een andere branche/sector, maar wel beschikt over de juiste kerncompetenties, houding en arbeidsethos. Dat is toch de basis voor een ultieme samenwerking?!?

Wat gaat deze kandidaat u opleveren?

  • Een frisse blik op de organisatie
  • Vernieuwende inzichten
  • Aanvulling op uw team, andere dynamic binnen het team
  • Verrijkend, biedt weer andere perspectieven
  • Wijst u op vastgeroeste patronen
  • Brengt nieuwe kennis van de klant, technieken etc., geeft een ander beeld van wat de klant nodig heeft

Werkgever, nog één tip: kijk naar de persoon achter de CV, op papier kan het de beste kandidaat lijken, maar het gaat om de juiste fit!

* Kandidaat: Creëer uw eigen werk!

Hoe kunt u als werkzoekende inspelen op het selectieproces ?

Als werkzoekende is het raadzaam om te kijken naar: Welke vaardigheden bezit ik allemaal? Welke vaardigenheden kan ik multifunctioneel inzetten? Welke branche zou behoefte hebben aan deze vaardigheden. Uitgangspunt moet zijn dat u, als werkzoekende weet wat u te bieden heeft en dat u de focus legt op welk probleem u kunt oplossen voor de werkgever. Werk aan UW merk!

Kijk nu in de spiegel

En als u nu zelf in de spiegel kijkt?

  • Bent u als werkgever klaar om risico’s te nemen?
  • Bent u als werkzoekende bereid om deze verantwoordelijkheid te nemen?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Deze gastcolumn is geschreven door Grace ter Huurne.

Grace ter Huurne: #Verander&HR Manager #Sterk in verbeter- en veranderingsprocessen! #Fulltime beschikbaar.

Meer info: nl.linkedin.com/in/graceterhuurne/nl