16 maart 2018

Geboorteverlof bij wet verruimen is niet meer van deze tijd. In de moderne economie regelen werkgevers en medewerkers dit zelf. Start-ups, kleine bedrijven en familiebedrijven hebben geen SER of overheid nodig die bepaalt hoe je goede afspraken maakt met medewerkers, dit regelen ze zelf. Het lijkt heel sympathiek, een wettelijke verruiming van het geboorteverlof, maar dat is het niet voor kleine werkgevers. De mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken wordt vervangen voor knellende verplichtingen die in Haagse achterkamertjes bedacht zijn.

Ondernemers die één van hun vijf medewerkers moeten missen, zullen op zoek moeten naar een geschikte vervanger. Dit betekent niet alleen extra kosten, maar ook veel geregel en gedoe. Aan deze ondernemers is totaal niet gedacht in de plannen omtrent extra geboorteverlof. De kosten, administratieve handelingen en risico's komen namelijk volledig bij de werkgever te liggen. Grote werkgevers kunnen dit misschien bolwerken, maar voor kleine werkgevers is dit niet vanzelfsprekend.

Gerealiseerd moet worden dat bij het gemiddelde bedrijf vier tot zeven mensen werken. Afwezigheid van één medewerker is al lastig op te vangen door collega's. Hoe moet dit dan als er meerdere mensen tegelijkertijd met verlof willen of er geen vervanger gevonden kan worden? Een HR-afdeling hebben deze bedrijven meestal niet. Het zoeken van een vervanger en alle bijbehorende administratie komt op het bordje van de ondernemer te liggen.

Het is ouderwets om alle verplichtingen en kosten bij een werkgever neer te leggen. In de vorige eeuw was het gangbaar dat mensen veertig jaar voor hetzelfde grote bedrijf werkten. Onderhandelen over vergoedingen en vrije dagen was voor werknemers toen een stuk lastiger dan nu. Inmiddels is de wereld veranderd. Medewerkers en ondernemers staan samen op de werkvloer en maken samen afspraken over werk en zorg.

Alle kosten van de verruiming van het geboorteverlof eenzijdig bij werkgevers neerleggen vind ik heel gek. Als de politiek wil dat ondernemers weer mensen in dienst nemen, en ze zelfs een vast contract geven, dan zullen de kosten en risico's voor werkgevers moeten afnemen. Het werkgeverschap is momenteel al ontzettend duur en onaantrekkelijk en dit wordt nu alleen maar erger gemaakt. Ondertussen werken mensen veel korter bij een werkgever. Waarom moet die het geboorteverlof betalen van iemand die er misschien maar twee jaar werkt?

Ondernemers staan samen met hun medewerkers op de werkvloer. Ik ken er niet één die verwacht dat zijn of haar werknemers onmiddellijk na een geboorte weer gaan werken. In de praktijk worden daar afspraken over gemaakt en bij kleine bedrijven werkt dat prima. Op die manier kunnen nieuwe ouders en ondernemers maatwerkafspraken maken.

Het geboorteverlof wettelijk verruimen en de kosten daarvan bij de ondernemer leggen, laat zien dat de politiek en de oude polder nog vooral aan de grote bedrijven denken. Zonder grote buffers en een HR-afdeling is deze verruiming onwerkbaar, maar vooral ook onwenselijk. Moderne bedrijven zijn prima in staat om zelf afspraken te maken over deze onderwerpen, dit soort ouderwetse bemoeienis hebben onze start-ups, kleine bedrijven en familiebedrijven echt niet nodig.

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder.

Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

Volg Hans via social media:
Twitter: @BiesheuvelHans
LinkedIn: Hans Biesheuvel