Hans Biesheuvel ONL

17-10-2016

We bevinden ons midden in een grote verandering van de economie. De economie zoals wij hem kenden, de managerial economy, wordt een entrepreneurial economy. In de managerial economy was met name de grootte van een bedrijf van belang. De belangrijkste productiefactoren waren kapitaal en (goedkope) arbeid. Mensen hadden 40 jaar dezelfde vaste baan, werkten in hun leven voor één of enkele werkgevers. De crises en technologische veranderingen toonden ons een nieuwe realiteit. De eens oppermachtige kolossen leggen het af tegen (kleine) startups. Neem ’s werelds grootste taxibedrijf, dat geen taxi’s meer heeft. De economie verandert, nu de arbeidsmarkt nog.

Over het flexibiliseren van de arbeidsmarkt wordt veel gesproken. Hierbij wordt een belangrijk aspect vergeten: het werkgeverschap. Zonder werkgevers is er geen arbeid, flexibel noch vast. De afgelopen jaren hebben werkgevers steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Werkgeverspremies zijn aan de uitgaven voor het arbeidsmarktbeleid gekoppeld, waardoor de premies voor werkgevers flink stegen. Werkgevers lopen het risico transitievergoedingen of twee jaar loon bij ziekte te moeten betalen. Slechts drie voorbeelden uit het huidige stelsel die werkgeverschap zeer onaantrekkelijk maken.

Het is nodig om de arbeidsmarkt grondig te herzien. Zo moet het makkelijker en goedkoper worden om personeel aan te nemen. We moeten anders naar de relatie tussen werknemers en werkgevers kijken. De markt schreeuwt om flexibiliteit, keuzevrijheid, werken wanneer het uitkomt met je privésituatie en permanente ontwikkeling. Hoog tijd om de huidige standaardbepalingen te veranderen om recht te doen aan bedrijfsspecifieke behoeften en de individuele voorkeuren van medewerkers. Dé werkgever bestaat niet, net zo min als dé werknemer bestaat.

Dit is mijn eerste column geschreven voor arbeidsmarktplatform wekr.nl. Ik kijk er naar uit om de komende periode oplossingen aan te dragen voor onze arbeidsmarkt.

Hans Biesheuvel

Dit is de eerste blog uit een reeks die Hans Biesheuvel vanuit MKB perspectief op regelmatige basis voor Wekr schrijft. We hopen dat deze blogs bijdragen aan de discussies over de toekomst van de arbeidsmarkt en aan de noodzakelijke verbetering van de wet Werk & Zekerheid. ONL heeft al voor het in werking treden van deze wet haar vraagtekens hierbij geplaatst. Steunt u de opvattingen van Hans of bent u van andere mening reageer dan hieronder.

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder.

Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

Volg Hans via social media:
Twitter: @BiesheuvelHans
LinkedIn: Hans Biesheuvel