door Hedzer Kooistra

Groen Links over werkgelegenheid

Groen Links is één van de eerste politieke partijen die reageert op ons verzoek om aan te geven wat zij voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid willen doen. De insteek is zeer positief en gaat in op één van de pijlers van het functioneren van de markt. Het is voor werkgevers te duur om mensen aan te nemen. "GroenLinks wil het voor werkgevers goedkoper maken om mensen in dienst te nemen..... door de werkgeverspremies fors te verlagen". Een opstelling die je ook bij de VVD en CDA kunt verwachten. Als alleen deze opstelling al kamerbreed geuit wordt, kan er iets moois gebeuren.

Groen Links wil verder de werkweek verkorten. Dat die oplossing zou helpen, kan ik nog steeds niet geloven. Het leidt uiteindelijk toch weer tot hogere kosten voor de werkgevers, omdat je meer mensen in dienst moet nemen om hetzelfde werk gedaan te krijgen. Het is niet dat ik het niet wil geloven. Noem me een agnost. Ik wil het eerst zien en zal dan geloven. Verder wil Groen Links de belasting verhogen voor vervuiling. Of eigenlijk de belasting op schone productie verlagen kennelijk. Zodat de schoner producerende werkgever meer mensen in dienst kan nemen. Die koppeling is mij ook nog niet helemaal helder.

Maar, wat zeker het onderzoeken waard is..... mensen mogen in de Bijstand bijverdienen van Groen Links. Dat gaan we volgen. Het is weliswaar een bericht dat al sinds februari 2015 op hun site staat en komt dus nog uit de tijd van Bram van Ojik. De opstelling is er eentje om op door te gaan. Het raakt aan het idee van het basisinkomen (ook daar ben ik een agnost die het eerst wil zien en dan geloven), maar haalt in ieder geval het mes van de keel van de welwillers. Bijverdienen bovenop je uitkering maakt dat je iets vrijer kunt bewegen en weer nieuwe dingen gaat uit proberen. Dáár geloof ik wel in.

Op 10 oktober zijn alle Nederlanders uitgenodigd om met Jesse Klaver over Nederland te praten. Raad eens wie daar met zijn neus vooraan staat....

Groen Links over werkgelegenheid