Vorige week stelden minister Koolmees en staatssecretaris van Ark zich voor aan “de polder”. Dit gebeurde tijdens een netwerkbijeenkomst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag. Een mooie bijeenkomst waarin de thema’s arbeidsmarkt, handhaving en sociaal domein centraal stonden. Het hele werkveld van SZW kwam daarmee dus aan bod. De openheid van de bewindslieden en de afwezigheid van dogmatisme leverde enthousiaste reacties op. In de dagen daarna haalden vooral de opmerkingen van de minister over pensioen de pers. Aan de langlopende discussie over de noodzakelijke aanpassing van ons pensioenstelsel moet nu toch echt een einde komen.

Veel minder aandacht kreeg de nadrukkelijke uitnodiging van de bewindslieden aan het maatschappelijk veld om bij te dragen aan een nadere invulling van de vele onderwerpen in het regeerakkoord over de arbeidsmarkt. Dat is jammer. Maar bij deze: die uitgestoken hand neemt de ABU met graagte aan. Of het nu gaat om payroll, de participatiewet of premiedifferentiatie.

In schril contrast tot deze uitgestoken hand staat het initiatiefwetsvoorstel over payroll van de drie linkse oppositiepartijen dat in diezelfde week werd gelanceerd. Bedacht in de studeerkamer wordt geschoten met hagel op een overigens klein deel van de arbeidsmarkt. Zonder dat daarbij fundamenteel aandacht wordt besteed aan de effecten die dit op de totale arbeidsmarkt zal hebben.

Een deel van de arbeidsmarkt waar bovendien de werkenden de bescherming van het arbeidsrecht genieten. Iets waar veel werkenden in de nieuwe platformeconomie nog naar op zoek zijn. Het is maar waar de prioriteiten liggen. Het voorstel lijkt overigens verdacht veel op het wetsvoorstel dat de voormalig minister van SZW in voorbereiding had, maar dat mede door een advies van de Raad van State de eindstreep niet heeft gehaald. Het is te hopen dat dit advies ook bij de initiatiefnemers bekend is.

Sieto de Leeuw

Voorzitter ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen)

Sieto de Leeuw is sinds april 2017 voorzitter van de ABU. Hij werkte vanaf 1999 bij Randstad waar hij diverse directiefuncties vervulde. Hij is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en vervult daarnaast meerdere bestuurlijke functies op het gebied van uitzenden en de arbeidsmarkt.