door Hans Biesheuvel ONL

08-12-2016

Flexibiliteit niet te stoppen

Als we Nederland aan het werk willen houden, is het beter om in te zetten op de permanente ontwikkeling van competenties in plaats van vaste contracten. De onvoorspelbare en conjunctuurgevoelige economie vergt wendbaarheid en flexibiliteit van bedrijven. Dit zien we terug op de arbeidsmarkt, waar door globalisering, digitalisering en individualisering steeds meer flexibele behoefte is aan personeel. Sommigen zien in de flexibilisering het einde van de arbeidsmarkt en beschouwen vaste arbeidscontracten als het enige reddingsmiddel. Dit is onjuist. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet te stoppen. Om de arbeidsmarkt werkzaam te houden moeten zorgen dat werkenden de mogelijkheid tot permanent competence development hebben.

Vorige maand vertelde de Deense Minister van Werkgelegenheid op een bijeenkomst van ONL en de Deense Ambassade over het Deense Flexicurity model van sociale zekerheid. Dit systeem kenmerkt zich doordat er weinig ontslagbescherming is en dat er veel geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Bedrijven kunnen snel personeel aannemen en afstoten afhankelijk van de hoeveelheid werk. Werkenden krijgen de mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het resultaat is een arbeidsmarkt gevuld werkenden die hun competenties blijven ontwikkelen en daardoor werkzekerheid hebben in plaats van baanzekerheid.

De schijnzekerheid van een vast contract

In Nederland denken veel werknemers zekerheid te hebben omdat ze een vast contract hebben. In scholing, cursussen en competentieontwikkeling wordt vervolgens minder of geen moeite gestoken. Maar wat is de waarde van dat vaste contract als de werkgever een andere koers gaat varen, moet reorganiseren, of failliet gaat? Een vast contract probeert baanzekerheid te garanderen, terwijl werkzekerheid omvangrijkere bescherming biedt. Het is van belang dat werkenden in staat zijn om aan het werk te blijven of snel vervangend werk te vinden. In een snel veranderende wereld betekent dit dat werkenden zich moeten blijven ontwikkelen.

Inzetten op permanente ontwikkeling

Eerder pleitte ik al voor een employability contract, als optionele keuze naast vaste en flexibele contracten. Werknemer en werkgever spreken een vaste einddatum af. Gedurende de looptijd zetten werkgever en werknemer zich in voor optimale ontwikkeling van de werknemer. Na afloop kan het contract verlengd worden, of beschikt de werknemer over alle kennis en vaardigheden om bij een ander bedrijf meteen weer aan de slag te gaan.

Om de arbeidsmarkt werkzaam te houden moeten overheid, werkgevers en werknemers vol inzetten op de permanente ontwikkeling van werknemers. Dit vergt een mentaliteitsverandering en hervorming van de arbeidsmarkt. Het resultaat zal zijn werkzekerheid voor werknemers, competente medewerkers voor de werkgevers, een groeiende economie en een gezonde arbeidsmarkt.

Hans Biesheuvel

Dit is een blog uit een reeks die Hans Biesheuvel, vanuit ondernemersperspectief, op regelmatige basis voor Wekr schrijft. We hopen dat deze blogs bijdragen aan de discussies over de toekomst van de arbeidsmarkt en aan de noodzakelijke verbetering van de wet Werk & Zekerheid. ONL heeft al voor het in werking treden van deze wet haar vraagtekens hierbij geplaatst. Steunt u de opvattingen van Hans of bent u van andere mening reageer dan hieronder.

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder.

Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

Volg Hans via social media:
Twitter: @BiesheuvelHans
LinkedIn: Hans Biesheuvel