door Pieter Penninkhof

Tja, de verkiezingen voor de Staten-Generaal (Tweede Kamer) komen eraan, dus is het hele campagne circus is in volle gang. En man, man wat een verbaal vuurwerk krijgen de kiezers toch weer voorgeschoteld. Diverse partijen sluiten categorisch andere uit en nemen elkaar behoorlijk de maat, verwijzend naar de afgelopen regeerperiode. Wat mij erg opvalt, is dat vooral links zich roert en elke linkse partij probeert te profiteren van het aanstaande verlies van de PvdA. Maar of dit ook daadwerkelijk zal werken?

Bij GroenLinks heeft men het besluit genomen om het succes van Obama deels te kopiëren en een jonge lijsttrekker te kiezen. Wellicht overtrokken om de vergelijking te maken? Ik wil de lezer/es graag wijzen op het feit dat Klaver zelf overeenkomsten tussen hem en Obama ziet en dat het dus geen idee van mij is. Het probleem voor GroenLinks is het feit dat die club vooral hoger opgeleide en studenten aan zich weet te binden. De vraag die bij mij op komt is: weten die mensen wel wat er zich echt afspeelt in de samenleving?

Dan de SP met Roemer die graag met grote verhalen komt over het in ere herstellen van de verzorgingsstaat zoals, wij die uit de geschiedenisboeken kennen. Maar wanneer hem gevraagd word naar de details en de financiering van zijn plannen loopt hij altijd vast. En juist die financiering van al deze “leuke plannetjes” zorgt ervoor dat hij moeite heeft met het verkopen van zijn verhaal. Ik wil graag wijzen op het feit dat een tijd geleden net op het nippertje een mogelijke revolte tegen zijn positie als politiek leider is afgewend.

Dan de PvdA en Asscher. Ah gossie, wat enig om hem te zien zitten naast een vrachtwagenchauffeur die bezig was met zijn werkzaamheden terwijl, die man ondervraagd werd door Asscher over de moordende concurrentie uit Oost-Europa. Wellicht was deze actie realistischer overgekomen als Asscher dit ver voor (!) de aanstaande verkiezingen had gedaan, want het kwam nu bij mij erg over als een goedkope en zeer obligate verkiezingsactie. Ook omdat Asscher naar mijn idee vastliep toen hij gevraagd werd naar de standpunten inzake internationale samenwerking en open grenzen van de EU.

Dan de PVV. Ik ben van mening dat deze club op dit moment de beste kaarten heeft om de grote ontevreden achterban van de PvdA en andere teleurgestelde kiezers van de VVD naar zich toe te halen. Waar ik dan vooral op wijs? Het feit dat Wilders meerdere malen achter elkaar verkozen werd als politicus van het jaar maar ook omdat het electoraat in beweging is. Er zijn diverse opiniemakers die menen dat hij geen grote winst zal behalen, maar die zaten er ook al behoorlijk naast met de winst van Trump, Brexit en het Oekraïne referendum. Allemaal gebeurtenissen waarvan diverse opiniemakers en pijlers aangaven dat dit niet (!) plaats ging vinden…dus wel.

Een complicerende factor is het feit dat er nu al partijen zijn die de PVV afwijzen als mogelijke coalitie partner, zoals de VVD en de PvdA. En heel eerlijk gezegd, verrast ben ik niet maar dit maakt het maken van een regeerakkoord erg moeilijk zo niet onmogelijk. Ik zal twee waarschijnlijke opties geven:

Eerste mogelijkheid: De PVV wint ongekend, wordt de grootste en de VVD maakt een historisch verlies waarop Mark Rutte gedwongen wordt op te stappen en een nieuwe partijleider sluit een deal met de PVV en komt er alsnog een samenwerking in het landsbelang. Dan moet men deze samenwerking later zien te verkopen aan de achterban en/of andere partijen.

Optie twee: de PVV wint maar alle partijen besluiten samen te gaan en de PVV uit te sluiten. Dus, het beruchte “Cordon Sanitaire” zoals in België. Een hieruit voortvloeiend resultaat is dat deze partijen elkaar zo krampachtig vast moeten houden dat regeren niet mogelijk is omdat het belang van de een, het verlies is van de ander in die constructie. Kortom, als dit gebeurt zal Nederland 4 jaar (als men ook daadwerkelijk de rit uitzit) vaststaan en kan de PVV na deze periode electoraal beter en zelfs een nog grotere winst behalen door alleen maar te wijzen op dat gedrocht van een coalitie.

Resumerend, het beloven spannende tijden te worden en ik ben van mening dat een coalitie vormen nog een heel gepuzzel wordt.


Werkzoekend?

Maak een Wekr profiel aan

Pieter Penninkhof

Oprichter publicist en actieve blogger
De Ruiters van het Liberalisme is een persoonlijke blog en op eigen initiatief dat het (conservatieve) liberalisme een warm hart toedraagt, maar helemaal losstaat van welke politieke partij dan ook. Vanwege deze onafhankelijkheid zijn (gast)schrijvers ook in staat om ongehinderd hun eigen mening te geven op diverse situaties en dit vanuit een persoonlijk (conservatief) liberale of andere politieke/levensovertuiging.

Alle Bloggers van De Ruiters van het Liberalisme schrijven op eigen titel en verder wordt de polemiek niet geschuwd.

Pieter op LinkedIn