Vorige week maandag bereikten ABU en de vakorganisaties een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Nog nooit hebben we zo intensief en lang onderhandeld over een betrekkelijk gering aantal wijzigingen. Maar het ging ook wel ergens over!

Voor de ABU staat kwaliteit als een huis en daar hoort goed werkgeverschap en dus ook een correcte uitvoering van de cao bij. Er zijn daarom onder meer afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van uitzendkrachten en de oproepen van uitzendondernemingen. Door hier meer balans in aan te brengen, tijdens de onderhandelingen spraken we steeds over wederkerigheid, combineren we voor beide partijen de voordelen van de goed gereguleerde uitzendrelatie.

Wij moesten daarnaast constateren dat met name bij de uitvoering van de inlenersbeloning er in de praktijk nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Daarmee lopen onze leden het risico op onbedoelde fouten. Omdat daarbij voor uitzendkrachten ook niet altijd duidelijk is of zij het correcte vergelijkbare loon voor hun werk krijgen lag er een gezamenlijk belang voor ABU en vakorganisaties om te zorgen voor vereenvoudiging en verduidelijking.

Met het akkoord voor een CAO tot 1 juni 2019 hebben we een bemoedigend begin gemaakt met de grote harmonisatieslag van de ABU- en NBBU-cao, omdat ook de NBBU een aantal overeengekomen wijzigingen in hun cao zal opnemen. We kunnen die harmonisatie in 2018 voltooien en ook daarmee een bijdrage leveren aan het door de ABU gewenste gelijke speelveld op de arbeidsmarkt.

Als een zelfde bemoedigend begin zie ik het regeerakkoord dat vorige week dinsdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Het nieuwe kabinet maakt scherpe keuzes. Anderzijds wordt volstaan met het geven van richting en zoekt de coalitie voor de nadere invulling nadrukkelijk de dialoog met de samenleving.

De ABU heeft al eerder laten weten deze verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en levert graag een bijdrage aan deze dialoog. We zijn er van overtuigd dat onze visie en concrete voorstellen een bijdrage kunnen leveren aan de agenda voor de arbeidsmarkt van morgen.

Laten we ons in deze dialoog niet beperken tot alleen de sociale partners. Zeker wanneer het om de arbeidsmarkt gaat deed ik eerder een oproep om de discussie over werk en zekerheid te verbreden. Voor mij de meest voor de hand liggende route om uit de oude tegenstelling van vast en flex te komen en werk het kernthema te laten zijn.

Sieto de Leeuw

Voorzitter ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen)

Sieto de Leeuw is sinds april 2017 voorzitter van de ABU. Hij werkte vanaf 1999 bij Randstad waar hij diverse directiefuncties vervulde. Hij is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en vervult daarnaast meerdere bestuurlijke functies op het gebied van uitzenden en de arbeidsmarkt.