door Hedzer Kooistra

NOS besteedt aandacht aan gemeenten die bedrijfje spelen

We hebben al eerder artikelen geschreven over overheden die de arbeidsmarkt verstoren. Nu legt NOS de absurde praktijken van de sociale werkvoorzieningen bloot. SW-bedrijven zetten niet hun doelgroep van mensen met een beperking in, maar halen opdrachten uit de markt en huren uitzendkrachten in om het werk te doen. De mensen waar het werk voor bedoeld is zitten dus thuis. Let nu vooral even op de financiële prikkels. Het is moeilijk en dus duur om mensen met een beperking passend werk te geven en goed te begeleiden. FNV belicht bij Nieuwsuur een praktijk waar de sociale werkplaatsen bv’s oprichten waarmee ze werk tegen dumpprijzen uit de markt halen. Deze praktijk is niet nieuw en speelt in het hele land volgens Gea Lotterman van FNV.

Doordat het werk gedaan wordt door een bv die zogenaamd los staat van de sociale werkplaats, betaalt het Rijk miljoenen aan subsidie. Subsidie die bedoeld is voor mensen met een beperking die bij gewone werkgevers aan het werk geholpen worden. Dat die mensen met een beperking werkloos thuis zitten, kost uiteraard ook weer geld. Ja, we zijn helemaal zot geworden. Maar, het wordt nog erger. Een SP wethouder in Hilversum kijkt in deze rapportage naar de bak met bijstandsgerechtigden als bron voor goedkope arbeiders. En tot mijn stomme verbazing ziet Linda Voortman, kamerlid voor Groen Links, deze groep ook als mogelijke oplossing voor dit probleem.

Oneerlijke concurrentie verziekt de markt

Er is uiteraard alles voor te zeggen dat we mensen met een beperking willen helpen om in een beschermde omgeving te werken. Het gaat mis op het moment dat een gemeente een sociale werkplaats als een bedrijf wil gaan zien. Een bedrijf dat haar huishoudboekje makkelijker op orde kan houden dan bedrijven die in diezelfde markt moeten zien te overleven. Dat is simpelweg omdat het huishoudboekje van het SW-bedrijf een kolom met extra inkomsten bevat. Deze ongelijke strijd leidt tot ontslagen bij de gewone bedrijven, omdat ze de concurrentie niet aan kunnen. En die ontslagen leiden weer tot meer mensen in de WW, die straks doorstromen naar de Bijstand omdat er geen normaal werk is. Deze mensen komen vervolgens in beeld om met behoud van uitkering, via een gesubsidieerde constructie, het werk te doen van de mensen met een beperking.

Verbazing over SP en Groen Links

Nu ben ik extra verbaasd over de uitspraak van Linda Voortman van Groen Links over het inzetten van mensen in de bijstand. Ze vindt het erg dat de mensen met een beperking niet geholpen worden, maar kijkt in diezelfde zin toch even naar die mensen in de bijstand. Uiteraard heeft ze gelijk dat die mensen graag willen werken. Maar, deze werkwillige mensen horen thuis in een gewone markt, waar gewoon CAO-loon betaald wordt, voor gewoon werk. Dat stelt FNV dan ook terecht. Mensen die willen werken en toch in de bijstand zitten, zijn slachtoffer van dit handelen. Je mag dit ‘nieuwe’ systeem niet voeden met de slachtoffers van hetzelfde systeem. NOS laat notabene ook wethouder van de gemeente Hilversum, Arjo Klamer van de SP, aan het woord.

Hij beklaagt zich over het feit dat zijn sociale werkplaats Oost-Europeanen moet inhuren om het ‘bedrijf’ draaiende te houden. Een wethouder die nu zijn blikken richt op mensen in de bijstand. Want, die werken niet en wij hebben voor ons bedrijf mensen nodig. Mijn verbazing gaat vooral over de opstelling van een SP wethouder en een Groen Links kamerlid. Die twee partijen hebben zich hard gemaakt voor het bestrijden van het “werken zonder loon”.

Het verkeerde probleem aanpakken met de verkeerde oplossing

Opnieuw zien we overheden en politici het verkeerde probleem met de verkeerde oplossingen aanpakken. Het probleem is niet dat mensen niet willen werken, het probleem is dat ze geen normaal werk meer krijgen. Het probleem van de mensen in de Bijstand is dat ze geen werk op hun eigen niveau en hun oude salarisniveau kunnen krijgen. Deze groep is in de crisis idioot hard getroffen en mag nu inspringen voor een probleem dat de overheid actief vergroot. Je kunt niet van mensen vragen om voor een lager loon te werken en dan suggereren dat het beter voor ze is. Een gezin heeft ook een huishoudboekje waar het inkomen het geheel kloppend moet maken. Net als bij dat SW-bedrijf van die Hilversumse wethouder.

De overheid houdt de arbeidsmarkt ziek

Als we bedrijven goedkope gesubsidieerde arbeidskrachten blijven aanbieden, zullen ze blijven vragen om meer. Ze raken eraan verslaafd. De gezonde bedrijven kunnen niet anders dan ook op zoek gaan naar een besparing op de lonen. De overheid verziekt de markt en de burger mag het betalen door voor minder geld te gaan werken. We zitten in een door de overheid gecreëerde neerwaartse spiraal. Het enige motief dat ik kan bedenken, is beleid dat gericht is op het actief verlagen van de lonen. Het heeft er alle schijn van dat de overheid de arbeidsmarkt ziek houdt.

De uitzending van Nieuwsuur


Werkzoekend?

Maak een Wekr profiel aan