Demotie is niet zomaar mogelijk vanwege de scholingsplicht.

De wet verplicht de werkgever om de werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie (artikel 7:611a BW).

Casus

Een werkgever verzuimt een werknemer tijdig te laten bijscholen. Vervolgens mag de werknemer zijn eigen werkzaamheden niet meer van de werkgever uitoefenen. De werkgever plaatst de werknemer in een lagere functie met een lager salaris. Hiermee gaat de werknemer niet akkoord en schakelt de rechter in. De werknemer is van mening dat zijn salaris niet mag worden verlaagd en tevens is de werknemer van mening dat hij nog steeds dezelfde werkzaamheden vericht.

Rechtbank Limburg

De kantonrechter bepaalt onder andere dat de werkgever de werknemer in staat had moeten stellen om de scholing te kunnen volgen.

Verder is de rechter van mening dat de werkgever de scholingskosten had moeten betalen.

De kantonrechter beslist dan ook dat de werkgever de werknemer geen lager loon had mogen geven.

Mr. H.P. Mannens

Juridisch Adviesbureau Mannens is gespecialiseerd in arbeidsrecht, bedrijfsongevallen en letselschade en verricht al sinds 1994 advieswerkzaamheden voor zowel werkgevers als werknemers..

De juridische kennis en de jarenlange praktijkervaring (o.a. procedures bij de rechtbanken en procedures bij de bestuursrechtelijke instanties) hebben geleid tot een bloeiende rechtspraktijk op het gebied van arbeidsrecht, bedrijfsongevallen en letselschade.