door Gerjan Apeldoorn

Wat is jouw andere kijk op arbeidsmobiliteit?

Wat me opvalt is dat de werkloosheid in Nederland afneemt. De wereldeconomie draait beter en het huidige kabinet heeft hier een rol in gespeeld. Toch zijn er nog steeds zo’n 600.000 mensen werkloos. En vraag ik me vooral af, wie zijn deze mensen? In welke sectoren kunnen zij een baan vinden? Welke omscholing is hiervoor nodig. En hoe kunnen we deze mensen verder helpen in hun loopbaan. Maar, misschien nog wel belangrijker; wat kunnen we vanuit de samenleving doen om de instroom van deze groep mensen af te laten nemen. In mijn beleving schuilt de oplossing hiervan voor een deel in een duidelijke toekomstvisie. Ik vind dat het nieuwe kabinet signalen moet afgeven over de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in allerlei sectoren op de arbeidsmarkt. Neem mensen beter mee in hoe de wereld er over vijf tot tien jaar uit ziet. Bereid de mensen voor op wat komen gaat zodat zij nu al stappen kunnen zetten om zich voor te bereiden.

Toekomstsessies

Hoe neem je de mensen mee? Overheden kunnen bijvoorbeeld in samenwerking met werkgevers ‘regionale en lokale toekomstsessies’ organiseren waar medewerkers heen kunnen om geïnformeerd en enthousiast te worden over werken in de toekomst. Op deze manier pak je als organisatie en overheid een aanjagende rol om mensen in beweging te krijgen en meer na te denken over hun eigen carrière.

Veilige cultuur

De werkgevers hebben een vooraanstaande rol in het creëren van een veilige cultuur waar het loont wanneer je je uitspreekt over je eigen ambities. Praten over wat je wilt bereiken in de toekomst mag! Organiseer als werkgever bijvoorbeeld een ‘toekomstgesprek’. Hierdoor zit er minder spanning op het gesprek en heb je het rustig met elkaar over wensen en ambities. In sommige gevallen denkt de werkgever zelfs met je mee. Dit moet eigenlijk een vast onderdeel zijn van het HR-proces.

Inzicht in ambitie van medewerkers

De medewerker heeft zelf de grootste rol in zijn eigen loopbaan. Hij staat immers aan het stuur. Hij is vrij om de werkgever te vragen naar de ontwikkelingen en mag zijn ambities delen met zijn leidinggevende. Onderzoek wijst uit dat wanneer een medewerker ambitie toont dit getuigt van de wendbaarheid van een medewerker. Dit geeft aan dat een medewerker niet star is over zijn opvattingen en denkbeelden, maar open staat voor groei en ontwikkeling. Het geloof van een werkgever is hierdoor groter dat zij er samen met de medewerker wel uitkomen, ook in vervelende situaties. Het werkt voor een medewerker sneller in zijn nadeel bij reorganisaties wanneer hij nooit zijn ambitie getoond heeft. Dus, inzicht hebben in het ambitieniveau van medewerkers is van groot belang voor een organisatie.

Blijf in gesprek over de toekomst

Uiteindelijk wil je meestal niet dat medewerker en werkgever uit elkaar groeien, maar dat ze gelijk oplopen. In de praktijk is dit vaak anders omdat de ontwikkeling van een organisatie soms sneller gaat. Daarom is het belangrijk dat de medewerker wordt meegenomen in deze ontwikkeling zodat hij zelf kan bepalen wat hij hieraan kan doen om bij te blijven of een andere weg in te slaan. Een goed gesprek hierover is key in deze. En misschien leidt dit gesprek tot een opleiding, een nieuwe rol binnen de organisatie, een verkenning van een nieuwe werkomgeving of een eerste stap richting een andere baan. Het draagt altijd bij aan de waarde van iemand op de arbeidsmarkt. En misschien voorkomt dit wel een ongewilde periode in de WW?


Gerjan Apeldoorn is trainer en coach en helpt mensen en organisaties bij loopbaanvraagstukken. Hij draagt bij aan bewustwording onder manager en medewerker over inzetbaarheid en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het belang van open gesprekken over ambities. GerJan heeft bewust veel stappen gezet in zijn loopbaan. Dit heeft hem veel nieuwe carrièrekansen opgeleverd en bijgedragen aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

"Als medewerkers de arbeidsmarkt gaan betreden ben ik er om hen te helpen ‘hun kop boven het maaiveld uit te kunnen steken. Ik laat hen inzien wat hen onderscheid van anderen en doe dit aan de hand van workshops en trainingen". Meer informatie lees je op www.baanbrekendsolliciteren.nl