Er wordt door de ABU en vele anderen veel aandacht besteed aan de veranderende wereld van werk. Een interessant thema, want onder invloed van technologisering, robotisering en globalisering verandert werk in een razend tempo. Kennis en vaardigheden verouderen sneller dan ooit. Vorig jaar publiceerden we, samen met ABN AMRO en UWV, een scenarioanalyse naar werken in de toekomst. Hierin stonden we stil bij vragen als: Willen we meer werken of juist minder? Groeit onze waardering voor betaald werk? Zet de flexibilisering van de arbeidsmarkt door? Het leverde bijzondere en vernieuwende vergezichten op, die aanzetten tot nadenken.

Deze week publiceren we het onderzoek De waarde van werk. Werk vervult belangrijke functies: inkomen, zingeving, een sociaal netwerk, een dagritme enzovoort en is daarmee waardevol voor zowel de werkende als voor de samenleving. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de motieven en drijfveren van werkenden en onderzochten we of zij zich voldoende bewust zijn van de impact die de arbeidsveranderingen op hun eigen werk en employability kan hebben.

Een mooie conclusie uit het onderzoek luidt: driekwart van de werkenden is tevreden over zijn huidige werkzaamheden. De wensen top drie van toekomstig werk laat zien dat het hebben van een leuke, uitdagende baan en meer vrije tijd de belangrijkste zijn. Ook de toekomst ziet men rooskleurig tegemoet: men heeft vertrouwen in zijn eigen baan en ziet zichzelf niet snel overstappen naar een andere organisatie.

Toch is het in de veranderende wereld van werk belangrijk open te staan voor eventueel benodigde nieuwe stappen en vooral stil te staan bij de eigen waarde op de arbeidsmarkt. Zelfregie en aanpassingsvermogen zijn daarbij twee belangrijke factoren die bijdragen aan de mate waarin mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden en behouden. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Aan het nieuwe kabinet de taak met deze ontwikkelingen rekening te houden in toekomstig arbeidsmarktbeleid. Uitzendorganisaties kunnen daarbij een goede rol spelen in de uitvoering.

Femke Kooijman

Femke Kooijman is Beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Onderzoek bij ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Deze column gaat over het onderzoek De waarde van werk dat in opdracht van de ABU door Motivaction is uitgevoerd.

Download het complete onderzoek