In de arbeidsovereenkomst staat omschreven welke functie je uitoefent, het bijbehorend salaris en het aantal uren dat je gaat werken.

Daarnaast kunnen er nog bijzondere bedingen in worden opgenomen zoals bijvoorbeeld het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding regelt dat gedurende en met name na afloop van de arbeidsovereenkomst het verbod van de werknemer om:

  • in dienst te treden bij de concurrent
  • klanten van de voormalige werkgever mee te nemen of te benaderen
  • als zelfstandige concurrerende activiteiten te verrichten.

Dit kan dan gelden voor een bepaalde regio of voor bepaalde werkzaamheden. Bovendien moet het concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer en het moet onderdeel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387 of via 06-13624614.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.