door Hedzer Kooistra

Waarom de rol van de nar zo belangrijk is?

Campagne voor een minister voor werkzoekenden?

Ik heb mezelf uitgeroepen tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het leverde me veel aanmoedigingen en felicitaties op. De aanmoedigingen kwamen vooral van hen die blij zijn dat ik campagne blijf voeren. En dan heb ik het over de campagne voor de mensen die weer gewoon hun eigen boterham willen verdienen. Voor deze groep was het kennelijk helder dat als ik mezelf uitroep tot minister voor de werkzoekenden, dat ik dat doe als onderdeel van de campagne. En zoals alles in deze campagne, is het een poging om een boodschap over te brengen aan de werkzoekenden, om via een blok van werkzoekenden, de beleidsmakers te bereiken. Het is een campagne zonder budget en dus moeten we op zoek naar ludieke acties.

Bespottelijk en arrogant

Ik kreeg ook wat kritische vragen. Die vragen gaven mij vooral het gevoel dat het ‘ludieke’ niet als ludiek werd ervaren. Dat is waarom ik dit stuk richt aan Rianne, Yvonne en Jan Hindrik. Jullie reageerden nogal geprikkeld op mijn ‘zelfbenoeming’. Een van jullie noemde het bespottelijk en de ander noemde het arrogant. Ik denk dat het iedere nar overkomt, wat ik nu van jullie krijg. Een nar spot en een nar wordt bespot. Een nar prikkelt en krijgt een deel van het publiek aan het lachen. Al is het waarschijnlijk met wat kiespijn en plaatsvervangende schaamte. Een deel van het publiek zal boos worden over die schaamteloosheid van de nar en een ander deel krabt zich achter de oren. En dat laatste is wat ik eigenlijk wil bereiken. Ik wil dat de kasteelheer die heerst over zijn volk, zich eens achter de oren krabt en zich afvraagt of hij wel zo goed is voor zijn volk.

De nar

Maar, ik wil ook vooral dat het volk zich achter de oren krabt. Want, alleen maar boos zijn op het oneerlijke beleid van die kasteelheer, is een nogal zwakke benadering. Je blijft afhankelijk van de goede buien van die heerser. Als ik mezelf opwerp als nieuwe kasteelheer, suggereer ik uiteraard dat ik vind dat die kasteelheer weg moet. Buiten het feit dat de kasteelheer mag nadenken over de boodschap van zijn nar (die nar zegt dus: ‘ Ik zou het anders doen; ik zou het volk beter behandelen’), moet het volk er ook eens over nadenken. Een nar die zijn nek uitsteekt en met een grap wil aandringen op participatie van het volk, spreekt ook het volk aan. Want, als het volk niet participeert kan die kasteelheer door gaan met dat ongewenste beleid. Naar die nar hoeft hij toch niet te luisteren.

Nar of narcist?

Ik laat het verder aan het publiek of ze mij willen zien als nar of misschien zelfs als narcist. Ik vind het allemaal prima. Ik wil vooral de beoogde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aansporen om eens te kijken naar het beleid van zijn ministerie. Helpt het beleid de beoogde groep vooruit, of werkt het beleid juist tegen? En als het er echt op aan komt, ben ik zeker bereid om mijn verantwoordelijkheid te nemen en die rol van de minister van werkzoekenden op me te nemen. Gatvergimme! Ik denk echt dat ik het beter kan.

De nar kan het niet alleen

Maar, ook ik kan het niet zonder steun van het ‘volk’. Er zijn meer dan een miljoen gezinnen in financiële nood omdat de kostwinner geen werk meer heeft. Er zijn nog veel meer dan een miljoen werkzoekenden die gevangen zitten in regeltjes, terwijl ze gewoon hun eigen inkomen willen creëren. Laten we dit samen doen.

Deel daarom het onderstaande bericht op je tijdlijn en tag zoveel mogelijk politici in je post. Het is vooral van belang dat de werkzoekenden aan de Haagse politiek laten weten dat het zo niet langer kan.

Hedzer minister van SZW


Hier staat het beleid waar je me op af mag rekenen.

Het manifest voor eerlijk werk


Hedzer Kooistra initiatiefnemer van Wekr en de Social Carrousel


Werkzoekend?

Maak een Wekr profiel aan