door Ben Koot

Ben Koot van het Durfhuis vertelt over de Participatiewet en hoe er niet met werkzoekenden omgegaan moet worden. Veel medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten weten niet wat wel en niet mag.