Hotel New York in Rotterdam was vorige week het decor van een ontmoeting van twintig verenigingsdirecteuren. Industrie, zorg, sport, zakelijke dienstverlening, allerlei sectoren waren vertegenwoordigd. Een bont gezelschap, inclusief VNO-NCW en MKB-Nederland.
Geen betere plek dan Hotel New York, ooit de plek waar het nieuwe begon en afscheid werd genomen van het oude en vertrouwde. De analogie met de wereld van verenigingen is treffend. Zo bleek tijdens de 24-uurssessie.

De wereld van ondernemers en organisaties verandert exponentieel. Geen enkele sector ontkomt aan disruptie door digitalisering. Marktverhoudingen worden binnenstebuiten gekeerd. Branchevervaging en ketenintegratie zijn aan de orde van de dag. Onder de leden zijn er koplopers en achterblijvers. De concurrentie komt vaak van buiten en er wordt een andere wedstrijd gespeeld met nieuwe spelregels. Er zijn leden die hierin kansen zien en er zijn leden die niets van het nieuwe moeten hebben en schreeuwen om bescherming. Ze vragen bovendien meer waar voor hun geld en dienstverlening op maat. Dan zijn er nog de stakeholders die verenigingen steeds meer aanspreken op de maatschappelijke betekenis van hun sector. Zie hier de dynamische cocktail die alle verenigingen op hun grondvesten doet schudden.

Omarm de toekomst en de vernieuwing van de markt was de unanieme conclusie van de deelnemers. Focus daarbij op de ziel en zakelijkheid van de club. De ‘why’, zoals het zo mooi door Simon Sinek is gezegd. Opvallend was dat veel verenigingen kiezen voor co-creatie en samenwerking als antwoord op de uitdagingen. Klantgerichtheid en van buiten naar binnen denken moeten leidend worden en nieuwe vormen van 'verenigen' moeten openstaan voor leden én niet-leden.

Omarm de toekomst. Dat brengt me weer terug bij Hotel New York, waar voor velen ooit de reis naar de toekomst begon. Zo'n reis is spannend en inspirerend en zou zomaar over de ABU kunnen gaan.

Directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en bestuurslid SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten) en hij is namens de ABU lid van de Eurociett Board.