door Aart Marchal

Ik las vanmorgen dat VVD kamerlid van 't Wout van mening is dat de overheid geen bezigheidstherapie verstrekt aan bijstandsgerechtigden. Tijd om hem eens een mail te sturen.

Beste heer van t’Wout,
Ik klim niet snel in de pen maar nu MOET het. Ik ben ONTZETTEND boos op de VVD en op uw uitspraak die ik net in mijn krant las dat “de overheid geen bezigheidstherapie steunt”. Dat is n.l. wat er nu PRECIES gebeurd door uw onmenselijke en misbruik makende P-wet die TOTAAL verkeerd uitpakt.!

Laat ik voorop stellen dat jarenlang op de bank hangen zonder iets aan zichzelf te doen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te teren op belastingbetalers door niemand gewenst is. Maar dit totaal doorgeschoten misbruik van werkloze mensen? Ietwat steun en begeleiding is prima in dergelijke volgens mij nog steeds slechts enkele hardnekkige gevallen. Geen énkele politieke partij zal bankhangen zonder investering in zichzelf steunen kan ik u verzekeren. Maar dan moeten er wél banen zijn!

Wat doet uw partij met hopeloos naar werk zoekende mensen die b.v. al 300 sollicitatie’s hebben verstuurd waar men NOOIT enige reactie op heeft gehad?

Wat doet uw partij met mensen die alle dagen zwaar in de overlevingsstand shit zitten met 90 euro leefgeld per week die proberen te overleven met hun gezin waar vaak ook kinderen zwaar de dupe zijn van de al véél te lang durende en groter wordende werkloosheid? En gaat u nu alstublieft niet beweren dat werkloosheid daalt want flexflut stapelbaantjes met nulurencontracten waar werkloosheidscijfers mee opgeleukt worden kunnen mensen absoluut niet van leven zonder schulden te moeten maken!

Wat doet uw partij met mensen die door commerciële bedrijven zonder pardon de straat op geschopt en ingeruild worden voor een kwetsbaar iemand uit het al jaren groeiend aantal bijstandsgerechtigden waarvoor u deze bedrijven ook nog eens beloont met subsidies? Waardoor onze arbeidsmarkt óók nog eens enorm verschraalt vanwege deze door uw partij georganiseerde gemeentelijke oneerlijke banenverdringing en oneerlijke concurrentie ? De lokale overheden die eigen uitzendburo’s gaan starten met de P-wet in de hand om tegenprestaties te gaan laten uitvoeren in door ambtenaren bedachte “sociale vangnetten” met connecties naar commerciële bedrijven die daarmee ons betaalde werk om zeep helpen? Waar is uw partij én de PvdA nou in GODSNAAM mee bezig? U brengt mensen én onze samenleving nóg dieper in de armoede afgrond op deze manier!

Wat doet uw partij tegen inmiddels al bijna alle gemeenten die “convenanten/contracten” hebben opgesteld met commerciële bedrijven waar REGULIER winstgevend productie werk wordt verricht door bijstandsgerechtigden? Na steeds meer mensen hun vaak schrijnende verhalen te hebben moeten aanhoren en lezen op vele media weet ik het antwoord inmiddels . NIETS!

Ik heb inmiddels voorbeelden van een groepje ontzéttend misbruikte mensen bij elkaar die soms al 5 tot 7 jaar “met behoud van uitkering” hebben gewerkt bij een grote variatie van commerciële bedrijven , dus het door u ondersteunde en gelegaliseerde misbruik was zelfs al veel langer aan de gang dan wij (en u?) wisten. Door uw beleid zijn er al 1,5 jaar enorm veel bijstandsgerechtigden die rondcirkelen van de ene proefplaatsing naar de andere. En onder dwang van inhouding van leefgeld álles accepteren en blijven werken met behoud van uitkering!

Nóg erger is dus dat uw P-wet beleid door gemeenten totaal genegeerd wordt! Gemeenten houden zich allang niet meer aan uw onmenselijke wet waarin staat: “Het moet een maatschappelijk nuttige activiteit zijn. Ook moet een tegenprestatie tijdelijk zijn en niet fulltime” Sinds wanneer zijn werkzaamheden zoals b.v. dozen vouwen, parfumdoosjes vullen, washandjes sorteren, postbezorging en sorteren, kerstpakketten maken, straten vegen, schoonmaken van hotels, restaurants en vakken vullen in supermarkten, kunstbloemen vouwen dan volgens u maatschappelijke nuttige activiteiten? M.a.w. werk wat normaal betaald dient te worden nu met behoud van uitkering laten verrichten zonder cao en arbeidsrechten? Dat kan en mag toch NOOIT de bedoeling zijn?

Mensen komen steeds dieper in de armoede en schulden en moeten van u nog werken ook! En dan durft juist U te beweren dat u als overheid geen bezigheidstherapie geeft? Wie schiet hier nu ook maar IETS mee op? Waar blijven de winsten die dat inmiddels enorme leger aan bijstandsgerechtigden overal genereren en onze subsidies uit belastinggeld?

Bovendien heeft ons eigen CPB onderzocht dat begeleiding en repressie van bijstandsgerechtigden zo goed als zinloos is en wij ontzéttend veel geld als water naar de zee dragen, 6,5 miljard per jaar. http://nos.nl/…/2100644-cpb-begeleiden-werklozen-zo-goed-al…

Ik ben écht nog nooit zo boos geweest op een politieke partij zoals nu op de VVD én de PvdA! Mensen die “een afstand tot de arbeidsmarkt” hebben zoals u dat zo mooi noemt misbruiken om gratis te werken! Bah!

Ik hoop dat u het schip MORGEN gaat keren want anders moet de wal het schip maar gaan keren. Het is niet 5 voor twaalf maar reeds 1 minuut over 12!

Hoop op een snelle oplossing van dit enorm onmenselijke probleem wat mede door u geschapen is!

Met vriendelijke groet,
A. Marchal