De crisis is voorbij en de economie trekt weer aan. Dat is positief! Echter, de grilligheid van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt neemt hierdoor toe; de vergrijzing, de vervangings- en uitbreidingsvraag, krimp en moeilijk vervulbare vacatures kenmerken onder andere de huidige dynamiek.

Kortom: de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan.

Om deze aansluitingsproblematiek te overbruggen is gerichte scholing cruciaal. Potentiële medewerkers die nu nog niet helemaal voldoen aan de vraag kun je om- of bijscholen naar kansrijke beroepen in kansrijke sectoren. Op dit moment zijn er extra subsidiemogelijkheden om kandidaten op te leiden. Dit seminar geeft antwoord op uw vragen hierover!

Datum en tijdstip
Donderdag 21 juli 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Programma
15.00 uur - Ontvangst
15.30 uur - Start programma
17.00 uur - Einde programma en borrel

Sprekers

Jeroen van den Berg, Arbeidsmarktadviseur UWV
jeroen van den berg

De UWV arbeidsmarktprognose laat zien dat er 25.000 werknemersbanen in Noord-Brabant bij komen in de komende twee jaar. Wat betekent dit voor Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel? Welke secotren groeien en welke juist niet? Het verschil in ontwikkeling tussen de sectoren betekent ook dat er aan de ene kant grote groepen werklozen zijn die moeilijk aan het werk komen, terwijl sommige werkgevers juist kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Het rapport 'Kansrijke Beroepen: Zuidoost-Brabant/Helmond-De Peel' geeft een zo onderbouwd mogelijk overzicht van krapteberoepen voor de regio.

Karsten Bulling, Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten UWV
karsten bulling

Door de crisis hebben bedrijven nauwelijks geïnvesteerd in werving en opleiding van werknemers. Nu de arbeidsmarkt aantrekt worden de gevolgen zichtbaar. Een groeiend aantal vacatures en een groot aanbod van werkzoekende voor wie deze vacatures niet passend zijn. Wat zijn nu de belangrijkste trends en ontwikkelingen bij landelijk opererende bedrijven? Welke voorzieningen en maatregelen worden door overheid en werkgevers ingezet om in te spelen op deze mismatch? We vertellen het u graag!

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Meld u daaromvoor 19 juli 2016 aan via danielle.brunenberg@uwv.nl.
Graag ook vermelden met hoeveel personen u wilt komen.

040 Werkt