Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Zo ook op de arbeidsmarkt. Toetreden op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen.

VluchtelingenWerk werkt samen met werkgevers, opleiders en lokale overheden om 1500 vluchtelingen voor te bereiden op werk in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit op de inburgering. Daardoor worden de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie verminderd en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid; vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zo kunnen vluchtelingen zelfbewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

Op 10 mei vindt tussen 16:00 en 18:00 uur de afsluiting plaats van het eerste VIP -project in Maastricht. Gelegenheid tot netwerken.

Bent u werkgever op wilt u vrijwillige werkcoach worden in dit project meld u dan aan.

VIP in beeld

In onderstaand filmpje stelt VIP-deelnemer Mohamad Al Ghorani zich voor. Hij vertelt over zichzelf, zijn professionele achtergrond en ambities. Mohamad heeft de VIP-training afgerond en was ten tijde van het filmpje op zoek naar een werkervaringsplek. Ondertussen kunnen we melden dat hij een geweldige plek gevonden heeft.

Project VIP