Starters met elkaar in contact brengen

Netwerkend is een initiatief dat is ontstaan met de gedachte om starters te helpen aan contacten in het werkveld en om een moment te creëren waarop starters hun ervaringen en vragen kunnen delen met mede-starters en mensen die zich al wat langer onder werkenden bevinden. Het doel van Netwerkend is om mensen op een ongedwongen manier, met een drankje in de kroeg, met elkaar in contact te brengen.

Aanmelden