Angst en ambitie zijn de twee menselijke bronnen van motivatie. In de positieve psychologie en modern leiderschap staat het aansturen op basis van intrinsieke motivatie, ambitie en enthousiasme centraal. In elk recent onderzoek komt naar voren dat gelukkige medewerkers die zich thuis voelen in hun werk, de ruimte hebben om hun kennis te delen en zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden ook beter werk leveren, langer behouden blijven voor de organisatie en betere resultaten halen.

Maar alleen een focus op het positieve is niet genoeg. Alleen wanneer deze positieve blik gecombineerd wordt met het observeren, analyseren en aanpakken van situaties waarin niet ambitie, maar angst centraal staat is succes echt mogelijk. Het mes moet aan twee kanten snijden. Angst aanpakken en ambitie uitvergroten. In deze cursus krijg je de handvatten om dat te doen.

Regelmatig speelt angst een rol in verstoorde dynamiek in organisaties

En niet alleen bij de meldingen die wel bij een vertrouwenspersoon binnenkomen, maar ook in de gevallen dat mensen uit angst zelfs de stap naar de vertrouwenspersoon niet aandurven. De training Grip op angst in organisaties is erop gericht om leidinggevenden en vertrouwenspersonen competenter te maken in het herkennen van angst in organisaties en hier actief op te kunnen handelen. De opgedane kennis maakt veiligheids- en vertrouwensproblematiek in organisaties zichtbaar en tastbaar.

Thema’s: Grip op angst in organisaties

In de training staat een systemische benadering centraal: elke sociale en professionele groep is tevens een sociaal systeem waarin normen, waarden, houdingen en overtuigingen gelden die van grote invloed zijn op het individuele gedrag van mensen. In de training worden onder meer deze thema’s behandeld:

 • Angst & leidinggeven;
 • Angst & afhankelijkheidsrelaties;
 • Irrationaliteit en het onderscheiden van feit en fictie;
 • Herkennen van angstsignalen medewerkers;
 • Herkennen van angstsignalen organisatie;
 • Angst bespreekbaar maken;
 • Analyse, preventie en interventie.

Na afloop kun je het aannemen, analyseren, oplossen en voorkomen van situaties waarin angst (mogelijk) een rol speelt:

 • Gespreksvoering: het stellen van de juiste diagnostische vragen;
 • Voorlichting geven: het kunnen uitleggen van de invloed en het effect van angst;
 • Het kunnen opstellen van een verbeterplan voor disfunctionele teamculturen en dynamiek;
 • Rapporteren: helder kunnen registreren en interpreteren tot managementinformatie.

Tijdens de training is er veel ruimte voor de persoonlijke inbreng van de deelnemers en het behandelen van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Grip op angst in organisaties