De algemene Bond van Uitzendorganisaties ABU heeft een app ontwikkeld met de CAO voor uitzenkrachten die antwoord biedt op uw vragen.

Downloads: Google App Store of Google Play.