Bij welke partij brengt u vanaf 1 januari 2017 verzuimbegeleiding, re-integratie en het uitbetalen van WGA-uitkeringen onder? Goed dat u daar nu over nadenkt.

Verzuimverzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij zorgen voor u.

  • Voorkom dat ziekteverzuim uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt
  • U stelt zelf uw polis samen: alleen loonkosten of ook Arbozorg en reïntegratie
  • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen

Wilt u een vrijblijvende premieaanvraag?

Aanvragen

Een medewerker die langere tijd ziek is; dat is niet alleen vervelend voor hem of haar, maar zeker ook voor u als werkgever. De Wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte verplicht u wettelijk om uw zieke werknemers twee jaar door te betalen. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer kunt u deze kosten opvangen.

Daarnaast heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter: deze verplicht u Arbodienstverlening aan te bieden aan uw werknemers. Wanneer u zich niet houdt aan de wet en alle stappen volgt, kunt u een forse sanctie van het UWV krijgen.

Binnen onze Verzuimverzekering kunt u ervoor kiezen alleen de loondoorbetalingsplicht te verzekeren, maar u kunt uw pakket ook uitbreiden met preventie, begeleiding bij verzuim en reïntegratie. Zo kiest u de Verzuimverzekering die het beste past bij uw bedrijf.

Klik op onderstaande foto om Marjol Nikkels' Powerpoint presentatie Riskmanagement in relatie tot flexibilisering online te zien.

Download PPT

Publiek verzekeren of eigen risico dragen?

Het antwoord hierop is voor elke werkgever verschillend. Marjol Nikkels (directeur CS Opleidingen en specialist sociale wetgeving) legde het onlangs haarfijn uit op HRM Live. Ze deelt haar tips en tricks ook graag met u. Dat helpt u kiezen.

Actuele wetgeving Verzuimbegeleiding

Als een werknemer langdurig ziek is

Waar mensen werken, kunnen mensen ziek worden. Op zich geen groot probleem: meestal is de werknemer na enkele dagen weer voldoende opgeknapt om te komen werken. Maar wat als de ziekteperiode langer duurt; bijvoorbeeld bij ernstige ziektes of geestelijke problemen? Dan krijgt u als werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen.

Loondoorbetaling, voor wie?

Als werkgever heeft u bij verzuim te maken met diverse wettelijke regels. Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten werknemers die ziek zijn gedurende 2 jaar tenminste 70% van hun loon doorbetaald krijgen en in CAO’s is vaak bepaald dat werkgevers 100% moeten doorbetalen. Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als medewerkers met een tijdelijk arbeidsovereenkomst. Voor oproepkrachten geldt dat de werkgever minstens 70% van het loon moet doorbetalen over de periode die gewerkt zou worden. In de gevallen van zwangerschapsverlof en orgaandonatie heeft de werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet.

De wetgeving rondom loondoorbetaling

De wet verplicht werkgevers om maximaal 2 jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Het eerste jaar: werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
  • Het tweede jaar: werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon komen.

Na 2 jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling.

De wetgeving rondom Arbodienstverlening

Naast de wettelijk verplichte loondoorbetaling heeft u als werkgever ook te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet stelt dat werkgever en werknemer zich, samen met de Arbodienst of bedrijfsarts, in moeten spannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben diverse verplichtingen die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. In het onderstaande schema staat het Arboprogramma waaraan u zich moet houden. Wanneer u zich niet houdt aan het schema en alle stappen juist doorloopt, kan het UWV uiteindelijk besluiten u een sanctie op te leggen. U betaalt dan bijvoorbeeld niet 2 jaar het loon van uw zieke werknemer door, maar 3 jaar.

Een goede verzekering, het halve werk

Als werkgever krijgt u bij verzuim dus te maken met een complexe wetgeving omtrent zowel loondoorbetaling als Arbodienstverlening. Een goede verzuimverzekering kan u financieel ondersteunen en u alle zorgen rondom Arbodienstverlening uit handen nemen.verzuim-doorbetalen-loon.jpg

Is uw werknemer nog steeds ziek na 2 jaar?

Is uw werknemer na 2 jaar nog steeds ziek? Dan volgt een beoordeling voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Precies weten wat er gebeurt na 2 jaar ziekte van uw werknemer? Lees alles over wat gebeurt na 2 jaar ziekte van uw werknemer.

Lees hier meer over WIA

Lees meer over WGA