Standpunt t.a.v. de Wet Werk en Zekerheid

csm_Wet_werken_naar_vermogen_cde5e36222.

2015: In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid dat eind november 2013 werd gepresenteerd wordt een begin gemaakt met een aantal van de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt. Dat is goed. Maar tegelijkertijd maakt het CDA zich zorgen dat de wet op een aantal punten het omgekeerde bereikt van wat we met elkaar willen, namelijk meer banen. De wet kan nadelig uitpakken voor jongeren. Hun positie op de arbeidsmarkt is erg kwetsbaar. De voorstellen voor vermindering van het aantal jaarcontracten lijken er vooral voor te gaan zorgen dat jongeren een nog slechtere positie op de arbeidsmarkt krijgen. Ze vliegen er namelijk na 2 jaar al uit. Dat moeten we echt niet willen. Ook voor het midden- en kleinbedrijf lijken de plannen om het ontslagrecht aan te passen slecht uit te vallen.

In de nieuwe hervormingsplannen gaat de maximale duur van de WW-uitkering van 38 naar 24 maanden. Een ontslagvergoeding moet voortaan worden gebruikt voor om- of bijscholing. De gemiddelde ontslagbescherming voor vaste contracten blijft wel gelijk en voor flexcontracten neemt het toe. In de zorg worden de 0-uren contracten verboden.

Over de visie- en metagroepen

Het CDA wil meer gebruik maken van de expertise van haar leden. Hun deskundigheid is meer dan welkom om een visie te ontwikkelen op actuele én nieuwe vraagstukken. Daarom zijn twee soorten denkgroepen ingesteld: visiegroepen en metagroepen.

Een visiegroep bestaat uit verscheidene deskundigen op een bepaald beleidsterrein. De input van de visiegroep draagt bij tot een middellange termijn visie van het CDA op het thema. De visiegroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Ook een metagroep bestaat uit deskundigen; scherpe denkers met heldere ideeën over actuele vraagstukken. Maar waar een visiegroep over een bepaald beleidsterrein gaat, is een metagroep beleidsterrein overstijgend. Ook de metagroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het eindproduct van beide groepen wordt door het partijbestuur getoetst aan het Program van Uitgangspunten, het strategisch rapport Kiezen en Verbinden, het huidige verkiezingsprogramma en relevante fractiestandpunten. De uitkomsten vormen de opmaat naar een volgend verkiezingsprogramma.

CDA Verkiezingsprogramma 2012-2017

Tweede Kamer Verkiezingen maart 2017

Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Daarvoor zal een nieuwe kandidatenlijst opgesteld worden en zal er een nieuw, compact, verkiezingsprogram geschreven worden.

Voorbereidingen kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 kiest Nederland de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Tot 1 april, 12.00 konden belangstellenden solliciteren voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Verkiezingsprogramma en CDA1000

Het partijbestuur heeft senator Wopke Hoekstra benoemd als programmamaker voor het nieuwe verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Het proces naar het nieuwe programma gaat behoorlijk op de schop. Zo worden 1000 CDA-leden uit het hele land gevraagd om mee te denken over het nieuwe programma en zal het nieuwe programma veel compacter worden dan voorheen; meer visie en minder details.

Dat heeft partijvoorzitter Ruth Peetoom bekend gemaakt. “We gaan een beter programma maken, door leden in een vroeger stadium te betrekken”, zei Peetoom. “Wopke Hoekstra is onze programmamaker die deze vernieuwing in de partij vorm gaat geven en de visie van 50.000 CDA-leden moet omzetten in een scherp, onderscheidend en compact programma”.

Compact

De keuze voor een compact programma is een fundamentele vernieuwing voor het CDA. “We zien in de praktijk dat verkiezingsprogramma’s steeds sneller worden achterhaald door de actualiteit. De dreiging van IS, de problemen met Rusland of de instroom van vluchtelingen waren in het vorige programma niet in die mate voorzien. Dan verliest het programma zijn functie als leidraad voor een volle regeerperiode”, zei Peetoom. Daarom kiest het CDA voor een programma op hoofdlijnen, dat meer vanuit waarden en beginselen wordt geformuleerd.

Het compacte karakter betekent ook dat het programma niet langer alomvattend wordt opgesteld. “Kiezers hebben geen vertrouwen meer in loze verkiezingsbeloftes. Daarom presenteren we een samenhangende visie op de problemen en oplossingen van vandaag en morgen. Daarbij concentreert het programma zich op de thema’s die voor ons land en voor de kiezers het meest urgent zijn en die herkenbaar zijn voor de visie van de christendemocratie. Je moet dan denken aan de zorg voor elkaar, een eerlijke economie, een sterke samenleving en het belang van waarden en traditie”.

Visiegroepen en CDA1000

Hoekstra gaat aan de slag met het voorwerk dat is verricht door veertien visiegroepen die in de afgelopen periode zijn ingesteld om bouwstenen aan te leveren voor het nieuwe programma. De voorzitters van deze visiegroepen vormen met elkaar het klankbord voor de nieuwe programmamaker.

Nieuws is ook dat In september 1000 CDA-leden op één dag bij elkaar komen om te brainstormen over de belangrijkste problemen én oplossingen die niet in het nieuwe programma mogen ontbreken. De 1000 leden worden via de lokale afdelingen geworven, zodat zij een goede spreiding over het land vormen. De uitkomsten van de CDA1000 worden verwerkt in het nieuwe programma.

“De CDA1000 vergroot de betrokkenheid van de leden bij het programma. Het wordt nog meer hún programma. Voorheen kregen leden pas aan het eind van het hele proces de mogelijkheid om via de amendementen hun mening te geven. Dat leidde de laatste keer tot een stortvloed aan wijzigingsvoorstellen, die het congres bijna niet behandeld kreeg. Om dit te voorkomen is het idee dat de leden via hun inbreng op de CDA1000 zich beter kunnen herkennen in het nieuwe conceptprogramma”.

Uitwerking

Het voorstel voor de CDA1000 wordt in de komende periode verder uitgewerkt en zal eind februari worden gepresenteerd. In het kader van de huidige statutenwijziging wordt ook het amenderingstraject aangepast op de nieuwe werkwijze voor het verkiezingsprogramma.