Over Care4 Group

Care4 Group is gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen bij het efficiënt en effectief uitvoeren van hun werkzaamheden. Care4 Group neemt vraagstukken over de personele bezetting uit handen door flexibel personeel – zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten – te bemiddelen. Aangevuld met onze werving & selectie en payrolling is de dienstverlening compleet. Dit maakt Care4 Group uw partner in de zorg.

Care4 Group staat voor een persoonlijke benadering en betrouwbare, servicegerichte dienstverlening. Care4Care, Care4Flex, Care4Nurses en Care4Pay zijn alle onderdeel van Care4 Group.

Wij werken met korte lijnen en maken duidelijke afspraken. Wilt u weten wat de aanpak van Care4 Group voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u.

Ontstaansgeschiedenis

De ontwikkeling van Care4 Group is door de jaren heen telkens gebaseerd geweest op het willen bieden van een blijvend antwoord op de diverse vragen naar personeel in de zorg. Door voorop te lopen op de ontwikkelingen in de markt en de dienstverlening hierop aan te passen en uit te breiden, is het totale dienstenpakket uitgegroeid tot wat het nu is.

Aan de basis van het ontstaan van Care4 Group ligt de oprichting van het detacheringsbureau voor zorgprofessionals Care4Care in 2001. In 2010 breidde het dienstenpakket zich uit door het in het leven roepen van Care4Flex, het uitzendbureau binnen de sector Zorg en Welzijn. In 2012 ontstond de behoefte om zzp’ers in de zorg te kunnen bemiddelen en werden Care4Nurses en Care4Admin aan de groep dienstverleners toegevoegd. Met de komst van Care4Pay, payrollpartner binnen de zorg, is het plaatje compleet en kan worden voldaan aan de vragen uit de zorgmarkt. Alle Care4-bv’s die tot de Care4 Group behoren, werken dan ook nauw met elkaar samen.

Missie

Care4 Group wil via een unieke formule kwalitatief zorgpersoneel leveren met als doel bij te dragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg in Nederland.

Visie

Care4 Group levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland door een unieke, persoonlijke en mensgerichte service te bieden. Deze service is tweeledig. Enerzijds profiteren zorginstellingen van de zorgvuldig geselecteerde zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties en werkhouding. Anderzijds biedt onze service ook perspectieven aan deze medewerkers in de gezondheidszorg. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit en continuïteit van de zorg, nu en in de toekomst. Wij staan vooraan in de ontwikkelingen in het vakgebied van de personele dienstverlening, investeren in onze medewerkers en leveren maatwerk aan onze opdrachtgevers.

Onze 4 afdelingen

Care4Care

Is de continuïteit van uw organisatie in gevaar door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, vakanties of een reorganisatie? Wisselt de bezettingsgraad sterk of wilt u starten met een project? Care4Care ondersteunt zorginstellingen bij het overbruggen van personele tekorten van verplegend, verzorgend en leidinggevend personeel. Wenst u extra kennis en ervaring bij een moeilijk vraagstuk of lastig project? Care4Care detacheert de expert die u nodig heeft.

Werkwijze
Care4Care biedt continuïteit bij het uitvoeren van zorgactiviteiten door gekwalificeerde
en gemotiveerde medewerkers te detacheren. Wij combineren zorgvuldige werving met
professionele begeleiding.
De wensen en vereisten zijn duidelijk in kaart, zodat wij maatwerk kunnen leveren.
Onze contracten hebben een looptijd van minimaal drie maanden, waardoor stabiliteit
en kwaliteit van uw zorgtaken zijn gewaarborgd.

De medewerkers:
• zijn verpleegkundigen met en zonder specialisaties, verzorgenden
individuele gezondheidszorg (IG) en leidinggevenden in diverse

Zorgdisciplines;
• brengen veel kennis en ervaring mee naar uw organisatie;
• volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet;
• dragen actief bij aan de efficiency en kwaliteit van uw zorgverlening.

Welke medewerkers zoeken we?

Ben je werkzaam in de gezondheidszorg? Ben je verzorgende, verpleegkundige of
leidinggevende in de zorg? Werkervaring of wellicht pas afgestudeerd? Care4Care
verzorgt persoonlijke begeleiding en coaching. Voor medewerkers die hun opleiding net
hebben afgerond, biedt dit uitstekende mogelijkheden. Zo kan gerichte ervaring worden
opgedaan in verschillende takken van de gezondheidszorg.
Heb jij goede referenties, zin in een uitdaging en bovendien een positieve instelling?
Wij komen graag in gesprek!

Care4Care beschikt sinds 1 december 2009 over het betrouwbaarheidskeurmerk van
Stichting Normering Arbeid en is een erkend detacheringsbureau.

Care4Flex

Behoefte aan extra of tijdelijk personeel? Care4Flex heeft flexkrachten die direct
inzetbaar zijn in de (para)medische sector.

Care4Flex is een vakbekwaam en integer intermediair op het gebied van Zorg en
Welzijn. Wij staan voor kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van zorg op maat. Ons doel
is zorginstellingen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Wij zetten
de juiste gekwalificeerde en gemotiveerde flexkracht in op de juiste plaats.

Werkwijze
Onze intercedenten nemen uw aanvraag direct in behandeling en reageren binnen een
uur. De flexkrachten die wij vervolgens uitzenden, zijn gescreend op o.a. relevante
diploma's en competenties. Zo blijft de kwaliteit van uw dienstverlening gewaarborgd.
Bovendien houden wij rekening met de eigenheid en identiteit van uw organisatie en de
betreffende afdeling. Het werkgebied en de wensen van de flexkracht worden hierbij niet
uit het oog verloren.

• Care4Flex, ook voor detachering, werving en selectie en poolbeheer.
• Gratis service: net zoals alle andere onderdelen van Care4 Group is ook
Care4Flex 24/7 telefonisch bereikbaar!

Voor flexkrachten
Op zoek naar een (nieuwe) baan in de zorg? Extra werken? Oriënteren op de
arbeidsmarkt? Terugkeren in de zorg? Wij zijn altijd op zoek naar gekwalificeerde en
gemotiveerde flexkrachten op alle niveaus. Medisch of paramedisch, ervaren of nog in
opleiding. Onze intercedenten zoeken passend werk in de buurt en houden rekening
met het werkveld, de uren, werktijden en reistijd. Inschaling vindt plaats conform de
CAO van de opdrachtgever en is afhankelijk van werkniveau en -ervaring.

Care4Flex is NEN-gecertificeerd, heeft sinds 2012 het betrouwbaarheidskeurmerk van
Stichting Normering Arbeid en is bovendien een erkend leerbedrijf.

Care4Nurses

Moeite met acquisitie? Hulp nodig bij contracten? Care4Nurses biedt zzp’ers de
mogelijkheid om bij diverse opdrachtgevers aan de slag te gaan. Als zzp’er hoeft u zich
dus geen zorgen te maken of u voldoende werk heeft.

Werkwijze
De onderhandeling over het tarief doet u zelf en betalingen ontvangt u rechtstreeks van
de opdrachtgever. Care4Admin verzorgt uw urenverwerking, facturatie en debiteurenbeheer.
Dat is waar wij goed in zijn. U kunt zich dan volledig richten op waar u goed in
bent, namelijk zorgen!

Opdrachtgevers
Een zzp’er inzetten? Care4Nurses kent alle regels en ontwikkelingen en weet wat de
risico’s zijn. Wij zorgen voor complete dossiers met alle benodigde documenten, een
screening van kandidaten en juridisch getoetste contracten. U krijgt een snelle
terugkoppeling, een breed aanbod van kandidaten en een flexibele invulling van de
personeelsvraag.

Voordelen
Wet- en regelgeving
Up-to-date blijven omtrent ontwikkelingen en regelgeving? Care4Nurses volgt de
wetgeving op de voet. Worden er nieuwe wetten aangenomen en wijzigen de regels
hierdoor? Wij passen onze dienstverlening direct hierop aan.

Care4Pay

Zelf een medewerker werven en selecteren, maar liever geen werkgeversrisico’s? Tevreden over uw medewerker, maar zelf geen mogelijkheid om een vervolg- of urencontract te bieden? Met Care4Pay haalt u een betrouwbare payrollpartner in huis die dit wel mogelijk maakt.

Werkwijze

Care4Pay brengt zorgvuldig uw wensen in beeld over bijvoorbeeld het salaris en de inzetbaarheid van de betreffende medewerker. In een persoonlijk gesprek met deze medewerker wordt uitgelegd wie wij zijn, wat wij doen en wat de arbeidsvoorwaarden zijn. De werknemer komt vervolgens in dienst bij Care4Pay. Zo beschikt u over de werknemer die u wenst, terwijl wij alle juridische en administratieve zaken zoals de salaris-administratie, afdracht van sociale premies en pensioenen verzorgen. Verder houden wij wet- en regelgeving goed in de gaten en zijn we bovendien de vraagbaak voor u en uw medewerkers.

Voordelen

• Geen werkgeversrisico’s.

• Geen administratieve rompslomp.

• Kostenbesparing.

• U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

• Ziekte- en vakantie-uren zijn voor Care4Pay.

• Verhoogde flexibiliteit: minimaal 5,5 jaar flexcontract.

• Een scherp tarief op maat.

Care4group