Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Kwaliteit en ontwikkeling

Veel aandacht besteden we aan de kwaliteit en ontwikkeling van de professional. Want de lat ligt hoog. Onze klanten hebben recht op goede adviseurs en professioneel advies volgens de laatste inzichten. Daarom de Berenschot Academie, voor persoonlijke reflectie, experimenteren en het ontwikkelen van vaardigheden. Met de Academie geeft Berenschot invulling aan de ambitie om een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor de eigen adviseurs neer te zetten. Daarom een Berenschot Fundatie (‘ons R&D Laboratorium') die onderzoek stimuleert naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen en publicaties hierover.

Internationale activiteiten

Sinds 1962 heeft Berenschot een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel en vanaf de oprichting in 1987 zijn we lid van de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus. Daarnaast voeren we al meer dan 30 jaar wereldwijd projecten uit. Berenschot heeft ook kantoren in Afrika en de Cariben.

Kwaliteitsregister

Berenschot is ook ingeschreven in het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register Quality Assurcance (http://www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl/). In dit register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden. De bureaus zijn lid van de ROA en onderwerpen zich vrijwillig aan de gezamenlijke gedragscode en het reglement van tuchtrechtspraak en zijn ISO-gecertificeerd. Opname in dit kwaliteitsregister betekent dat ze, aanvullend op het ISO-9001 toetsingskader, getoetst worden op extra criteria uit de gedragscode, zoals rondom professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit. De markt kan en mag van geregistreerde bureaus dan ook de beste kwaliteit in dienstverlening verwachten.

Berenschot