Over AWVN

De grootste werkgeversvereniging van Nederland. Adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden.

Werkgeversvereniging AWVN werd in 1919 opgericht om, namens de aangesloten bedrijven, onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden. Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot de core business van ’s lands grootste werkgeversvereniging – zo is AWVN tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt.

Maar AWVN heeft veel meer te bieden. Ze heeft alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven: AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland, als meest relevante netwerk voor bedrijven en organisaties die werk maken van werkgeverschap – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Dat is waarom anno 2016 ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten zijn bij AWVN.

AWVN is een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening valt uiteen in algemene dienstverlening (op basis van de betaalde contributie) en adviesdiensten op maat (op factuurbasis). Geen enkele vorm van dienstverlening is beschikbaar voor niet-leden (met uitzondering van aspirant-leden).

Visie, missie, ambitie

HR Schema vernieuwend werkgeven-netwerk-druk-758-B.png

Onze visie

Voortdurende vernieuwing van het werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, is binnen de hedendaagse context cruciaal om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De HR-strategie verbindt deze organisatiedoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn.

Onze missie

 • inspireren en adviseren van ondernemingen bij het vernieuwen van hun rol als werkgever
 • bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van ondernemingen
 • positief beïnvloeden van het klimaat voor werkgevers door middel van innovatief sociaal beleid.

Onze ambitie

het is onze ambitie om de toonaangevende en belangrijkste adviseur te zijn van werkgevers in Nederland. Daartoe:

 • adviseren wij over het vernieuwen van HR-strategie, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, medewerkersontwikkeling en arbeidsvoorwaardenvorming
 • agenderen wij trendsettende HR-thema’s
 • vormen wij het meest krachtige netwerk van werkgevers
 • beïnvloeden wij het sociaaleconomisch klimaat in Nederland
 • verstrekken wij relevante en betrouwbare informatie.

Bevlogen, verbindend, oplossingsgericht en betrouwbaar: dat zijn de kernwaarden van AWVN.

Sluit u aan bij AWVN

Zeven goede redenen om lid te worden!:

 • een duidelijke visie op werkgeverschap
 • alle expertise onder een dak
 • bevlogen en inspirerende partner
 • innovatieve, oplossingsgerichte advisering
 • betrouwbare, gedetailleerde informatie
 • unieke positie in de polder
 • netwerk van en voor werkgevers.

Geschiedenis werkgeversvereniging AWVN
van 1919 naar 2016, hoe de Zaanse werkgeversvereniging ZWV uitgroeide tot 's lands grootste werkgeversvereniging AWVN

Algemene voorwaarden
de algemene voorwaarden AWVN – de voorwaarden waaronder AWVN producten en diensten levert – gelden sinds 1 april 2014.
• Download de Algemene voorwaarden (Nederlandstalige versie)
• Download de Algemene voorwaarden (Engelstalige versie)

AWVN