Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij vrijwel al hun vraagstukken op het gebied van Human Resources Management. Of het nu gaat om werving & selectie, interim P&O of outplacement, in ons vind u de geschikte partner.

Samen werken we op een deskundige manier aan het optimaliseren van uw personeelsbeleid.

Werving & selectie

"Mensen worden aangenomen op basis van kennis en kunde maar ontslagen op basis van gedrag."
Vanuit deze overtuiging kiezen wij voor diepgang tijdens ons werving en selectie proces, waardoor wij ons kunnen richten op mens en organisatie binnen vrijwel ieder vakgebied.
Door gewenste gedragskenmerken duidelijk in kaart te brengen en te analyseren kunnen wij een perfecte match realiseren tussen kandidaat en opdrachtgever.

Selecteren op papier is niet onze passie, selecteren op gedragskenmerken wel.

Outplacement

Outplacement is vaak een onprettige situatie die vanuit elke afzondelijke fase begeleidt dient te worden naar een positief ingesteld traject waarin de wensen van mens en organisatie centraal staan.

Voor elke kandidaat is er een persoonlijk en individueel traject. Dit word ingericht op basis van behoefte, mogelijkheden en wensen van het betreffende individu en de opdrachtgever.
Door deze wensen kundig op elkaar af te stemmen en hier op in te spelen leveren we maatwerk voor zowel de opdrachtgevers als de kandidaten

Interim P&O

Ativo HR Solutions ondersteunt kleine- en middelgrote bedrijven (tijdelijk) op het gebied van personeelsmanagement.
Een beter gebruik van de mogelijkheden van uw werknemers leidt tot grotere betrokkenheid van uw medewerkers en betere prestaties van uw onderneming.
Daarom bieden wij de ondersteuning die u nodig heeft om het "beste" uit uw personeel te halen.
Denk hierbij aan PPA/STA, functionerings- en beoordelingsbeleid, verzuimbeleid, competentiemanagement en coaching etc.

Persoonlijke Profiel Systeem STA / PPA

Een assessment voor de persoonlijke ontwikkeling
Het Persoonlijke Profiel Systeem is een zeer doelmatige ondersteuning bij onder meer werving, selectie, training, teamopbouw en het geven van advies ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Het geeft een uitstekend beeld van de gedragseigenschappen van de persoon en van het gewenste werkgedrag in de functie.

  • Het omvat twee 'instrumenten':
  • De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), een methode om de gedragsEIGENSCHAPPEN van een individu te bepalen;
  • De Specifieke Taak Analyse (STA), een methode om de vereiste gedragsKENMERKEN van een functie vast te stellen;

Gecombineerd brengen PPA en STA persoon en functie samen tot een passend geheel, teneinde een optimale vervulling in de functie en een maximale productiviteit te bewerkstelligen. Daarmee geeft de analyse onder andere een goed inzicht in de mogelijke leerdoelen van de medewerker.

Ativo