Alles onder een dak

Alle kwalificaties onder één dak en één aanspreekpunt maakt de communicatie helder, transparant en duidelijk naar alle partijen.
Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo B.V. heeft een eigen bedrijfsarts, meerdere psychologen en verpleegkundigen in huis om problemen in een een vroeg stadium te kunnen signaleren en eventueel op te lossen.

Betrouwbaar

Elk jaar worden wij getoetst op resultaat en klanttevredenheid door het TÜV. We scoren jaarlijks boven het gemiddelde percentage. Met betrekking tot uitstroom naar arbeid en klanttevredenheid. Verder hebben we een klachtenprocedure en zijn we ingeschreven bij het CBP.

Voor veel bedrijven in de regio hebben wij bewezen een betrouwbare partner te zijn, omdat ze duurzame contracten met ons hebben afgesloten (prefered supplier).

Deskundige vakmensen

Al onze medewerkers beschikken over de benodigde kwalificaties. Zo zijn wij HOBEON gecertificeerd en werken wij volgens het UWV inkoopkader. Tevens beschikken wij over het TÜV keurmerk en zijn wij een ECABO erkend leerbedrijf. Onze medewerkers worden jaarlijks geschoold volgens de laatste standaarden.

Onze registertherapeuten zijn RGNB gecertificeerd. Onze arbeidsdeskundige is een gecertificeerd registerarbeidsdeskundige.

Filosofie

Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV is een bedrijf dat opgezet is vanuit de filosofie dat ‘’De mens een mens moet zijn’’ volgens E.H.J. Ambaum – Peters.

Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk.

Veel bedrijven hebben inmiddels gekozen voor onze pragmatische aanpak.

Een goede arbeidsfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. Luisteren naar de klachten van mensen is dan ook onze persoonlijke missie. Op dit vlak kan veel winst behaald worden: “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak”.
Wij leveren maatwerk door: de persoon en zijn welzijn altijd centraal te stellen.
Wij willen geen grote logge organisatie zijn, onze kracht ligt dan ook in snel, efficiënt en met name doeltreffend te werk te gaan.

Het uitgangspunt is dat mensen snel terugkeren naar hun eigen werkplek (eventueel met enige aanpassingen op de werkvloer) en het bevorderen van het welzijn. Diverse opleidingen ter bevordering van het persoonlijk welzijn behoren tot de mogelijkheden. Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict.

Wij beschikken over diverse professionals om dit maatwerk te kunnen leveren zoals; een HBO opgeleide psychologe, Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten, een gecertificeerd register-arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts, een mediator en een budgetcoach.

We zijn TÜV gecertificeerd en voldoen aan de hoge eisen die het UWV stelt m.b.t. de kwaliteitseisen.

U kunt ons vinden in Tegelen, Venray en Eindhoven.

Download flyer

Download brochure

Diensten

Outplacement

Wij bieden een outplacement op maat aan voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd of ontslagen zijn.
Er vindt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats met uw bedrijf en de medewerker om onze mogelijkheden te bespreken.
Bij een ‘’klik’’ zal er een Plan van Aanpak worden opgesteld.

Een outplacementtraject kan ook worden ingezet bij een arbeidsconflict, een reorganisatie of indien medewerker vastloopt in zijn/haar carrière.
Een outplacement blijft altijd maatwerk. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de beschikbare tijd, het budget en de in te zetten middelen.
Betervenlo BV heeft diverse trainingen ontwikkeld die goed aansluiten bij diverse persoonlijke situaties.

Arbo & Verzuim

Een goede arbeidsfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. Luisteren naar de klachten van mensen is dan ook onze persoonlijke missie. Op dit vlak kan veel winst behaald worden: “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak”. Ambaum Arbeids Analyse ondersteunt en begeleidt werkgevers en werknemers. Het uitgangspunt is altijd terugkeer naar de eigen werkplek, eventueel met aanpassingen op de werkvloer en het bevorderen van welzijn.

Het verzuimbeleid is het fundament van uw verzuimmanagement. Hierin staat hoe de organisatie aankijkt tegen verzuim, re-integratie, enzovoort. Ook worden de doelen vastgelegd (vaak voor meerdere jaren) en worden verwachtingen en rollen omschreven. Hierdoor hanteren alle partijen hetzelfde uitgangspunt.

Maatwerk
Bij ons kunt u elke vorm van een contract afsluiten voor uw verzuimbegeleiding. Wij leveren graag maatwerk. In tegenstelling tot wat u misschien gewend bent, krijgt u van ons altijd een inhoudelijke terugkoppeling en een bruikbaar advies als er een verrichting heeft plaatsgevonden.
Afhankelijk van uw behoeften spreken wij de vorm en wijze van verzuimbegeleiding met u af. In principe is alles mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld het gehele verzuimbegeleidingproces uitvoeren, maar u kunt ons ook alleen inschakelen als uw casemanager daar aanleiding toe ziet.

Waarom uw verzuimbeheer bij ons onderbrengen?
– Direct contact en korte lijnen;
– Snelle interventies;
– Gesprekken met Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten;
– Geen ‘’even in de wacht’’ bij een ziekmelding;

Geen duur consult bij de bedrijfsarts, maar een eerlijke prijs berekenen voor een verzuimconsult werkt al kostenbesparend tot 50%!

Mediation

Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict maar ook in situaties op persoonlijk vlak. Een goede sociale oplossing voor alle partijen is ons streven.

Werving & Selectie

Verder verzorgen wij werving en selectie voor uw bedrijf.
Wij beschikken over een groot netwerk met potentiële opdrachtgevers.
Regelmatig worden wij benaderd of wij cliënten hebben die geschikt zijn voor een vacature of voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten.
Omdat wij onze cliënten gedurende een langere tijd hebben begeleid en getraind, kunnen we vaak voor een perfecte match zorgen.
Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Re-integratie & Poortwachter

(Vroeg) tijdige re-integratie

Het kan voorkomen dat een medewerker langdurig ziek is.
Een belangrijk instrument voor vroegtijdige re-integratie is de Wet verbetering Poortwachter. Het doel van de wet is zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben. Volgens de wet zijn verzuimende medewerkers en hun werkgevers samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De werkgever is meer dan voorheen verplicht een actieve rol te spelen in het re-integratieproces. Ook de medewerker heeft nieuwe plichten. Beiden zijn verplicht diverse zaken samen goed te regelen.

Re-integratie eerste spoor
Re-integratie eerste spoor houdt in dat er voor de zieke werknemer passende arbeid binnen de organisatie van de huidige werkgever wordt gevonden. Dit kan zijn/haar huidige functie zijn (eventueel met aanpassingen) of een totaal andere functie waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar mogelijkheden.

Re-integratie tweede spoor
In sommige gevallen kan het al snel duidelijk zijn dat een zieke medewerker, niet bij de huidige werkgever kan werken. Er wordt gekeken naar de functionele mogelijkheden van een zieke werknemer (FML wordt opgesteld) en er volgt een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierna wordt er een tweede spoor traject ingezet, waarbij er naar werk wordt gezocht bij een andere werkgever. Bij het zoeken naar werk wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer.

Wat kan Ambaum Arbeids Analyse voor u betekenen?

Beperkingen van een zieke werknemer of van een arbeidsgehandicapte hoeven (bijna) geen rol meer te spelen. Door een arbeidsgehandicapte werknemer passend werk te laten doen of door de werkplek aan te passen is het mogelijk mensen met een handicap in dienst te houden of nemen.

Eerste spoor
Wij verzorgen uitsluitend maatwerk: de persoon en zijn welzijn staan altijd centraal. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, maar snel en efficiënt werken en daar ligt onze kracht. Natuurlijk is het uitgangspunt snelle terugkeer naar de werkplek (eventueel met aanpassingen) en verbetering van het welzijn.

Ook diverse opleidingen ter bevordering van het persoonlijk welzijn behoren tot de mogelijkheden, zoals assertiviteitstraining, conflicthantering of rouwverwerking. Hiervoor werken we samen met fysiotherapeuten, HBO psychologen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen, mediators en zelf budgetcoaches.

Tweede spoor
Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de persoon en dat wij hem / haar goed leren kennen. Een tweede spoor traject is voor iedereen anders en dus altijd maatwerk. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de zieke werknemer en gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld:

– Een drie à vier maanden durende sollicitatietraining waarbij wekelijks lessen plaatsvinden in groepsverband of individueel, afgesloten met een examen;
– Ondersteuning bij actief solliciteren, ook wel Jobhunting genoemd;
– Coaching (gericht op acceptatie/rouwverwerking);
– Beroepskeuze onderzoek;
– Bemiddeling bij stage of vrijwilligerswerk;

Workshops & Trainingen

Rouwverwerking
Als je meer dan 30 jaar gewerkt hebt bij een werkgever en je baan vervalt door een reorganisatie dan heb je tijd nodig om dit te kunnen verwerken.
Acceptatie van baanverlies kent vele stadia en is voor iedereen verschillend.
Zo zal een persoon bijvoorbeeld geen enkel probleem hebben met het ontslag of vertrek bij een werkgever.
Een ander persoon schaamt zich kapot en durft hierover nauwelijks te praten of kan de situatie zeer slecht verwerken.
Mensen worden soms letterlijk ziek door het verlies van een baan.

Betervenlo BV heeft hiervoor speciale workshops ontwikkeld die goed aansluiten bij de individuele beleving van een persoon.
Acceptatie, motivatie en zelfvertrouwen zijn de pijlers van deze workshop.
Veel cliënten zijn inmiddels hierdoor weer sneller aan het werk kunnen gaan.
Deze workshop is ook zeer goed van toepassing als er iemand rouwt om het verlies van een dierbare of andere persoonlijke situatie!

Assertiviteit trainingen
Je baas begrijpt je niet, je collega’s gaan er met jouw goede ideeën vandoor en in je vriendenkring zijn het meestal de anderen die de
agenda bepalen. Laat je het allemaal over je heen komen, kies je de frontale aanvalof zeg je gewoon wat het met je doet? Assertieve mensen doen het laatste. Ze komen op voor zichzelf, geven hun mening of uiten hun gevoel zonder zich schuldig, beschaamd of onzeker te voelen. Assertiviteit is de balans tussen het behartigen van je eigen belangen en rekening houden met de belangen van en ander. Een training assertiviteit is er voor iedereen die meer voor zichzelf wil opkomen. “We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we dit met wederzijds respect doen” Assertiviteit is een vaardigheid en is niet alleen aan te leren door theoretisch
bezig te zijn, maar de praktijk is eveneens belangrijk. In deze cursus zullen daarom opdrachten gecombineerd worden met uitleg over de theorie. De training wordt zowel individueel als groepsgericht gegeven. Het aantal lessen is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert van 5 tot 10 lessen.

Social Media training voor particulieren en bedrijven
‘’Facebook / Twitter / Linkedin’’
Tegenwoordig ontkom je niet meer aan social media. Het is overal en miljoenen mensen doen eraan mee. In een 1-daagse cursus leren we je hoe je moet omgaan met de huidige social media. Het is afhankelijk van je doel en wensen hoe de cursus wordt ingevuld. Wil je in het algemeen leren hoe sociale media werkt óf wil je juist via social media beter leren netwerken, omdat je bijvoorbeeld op
zoek bent naar een baan? Je maakt in deze cursus kennis met de drie bekendste vormen van social media. Je leert de internetetiquette, ofwel de omgangsvormen, richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. De cursus is praktijkgericht
en je zal actief aan de slag gaan achter de computer.

Liftpraatje ‘’Elevatorpitch’’ (Videosollicitatie)
’Met een liftpraatje binnen een paar seconden naar de top’’ Hoe val je op tussen al die andere werkzoekenden? Een goed CV en relevante werkervaring blijven natuurlijk het belangrijkst. Toch kun je tegenwoordig ook op een andere manier de aandacht trekken.
Een liftpraatje is een korte presentatie van jezelf waarin je enthousiast vertelt wie je bent en wat je kunt. De term heet liftpraatje, omdat je in de tijd van een ritje met de lift jezelf moet presenteren als de ideale oplossing voor het probleem van je gesprekspartner.
We helpen je met het maken van een video-opname waarin je jezelf promoot en/of coachen je om de juiste presentatietechnieken aan te leren. In dit korte filmpje kun je jezelf promoten zodat jouw potentiële werkgever een goed beeld van jou kan vormen. De eerste seconden zijn al bepalend voor de beeldvorming die iemand krijgt! Wij besteden aandacht aan je sterke punten, zodat jij jezelf op een nieuwe en leuke manier kunt presenteren.

Sollicitatietraining
De eerste indruk is bij het solliciteren van groot belang. Immers een eerste indruk is in een paar seconden al gemaakt! De sollicitatietraining is er voor iedereen die graag meer zelfvertrouwen en de ‘tools’ wil krijgen om zich beter te kunnen presenteren
naar een toekomstige werkgever. Solliciteren is niet alleen een brief en CV schrijven, maar ook je presentatie, houding en uitstraling zijn van belang. De sollicitatietraining is een uitgebreide training waarin belangrijke aspecten van solliciteren worden behandeld, zoals o.a.:

Arbeidsmarktoriëntatie
Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit moment uit? In welke branches zit de meeste werkgelegenheid? Welke strategieën van solliciteren zijn succesvol en welke niet?

Kwaliteiten en vaardigheden
Het kunnen benoemen van je eigenkwaliteiten en vaardigheden. En het kunnen onderbouwen van deze vaardigheden aan de hand van de STARR-methode.

Sollicitatiebrief en CV
Het kunnen maken van een gedegen sollicitatiebrief en CV.

Presentatie
Er wordt aandacht besteed aan je presentatie, houding en uitstraling. Ook leer je de achterliggende theorie hierover.

Het sollicitatiegesprek
Welke vragen kun je verwachten op een sollicitatiegesprek en hoe moet je omgaan met onbehoorlijke of lastige vragen? Welke vragen kun je zelf stellen en wat moet je absoluut niet doen? Het sollicitatiegesprek wordt geoefend en aan het eind van de workshops wordt een examen afgenomen door een externe professional.

Begeleiding & Coaching

Bij boventalligheid van werknemers door een reorganisatie en/of wijziging van bedrijfsactiviteiten, bieden wij persoonlijke begeleiding, mediation, diverse opleidingen ter verbetering van het persoonlijk welzijn. Geen lange wachttijden voor persoonlijke begeleiding maar per direct hulp.
Wij hebben diverse trainingen in huis om werknemers snel en adequaat te begeleiden naar een andere werkgever.
Persoonlijk welzijn en acceptatie zijn essentiële zaken waar uitvoerig aandacht aan wordt besteed door middel van intensieve trainingen.
Er kan klassikaal worden begeleid of individueel. Dit is per cliënt verschillend, immers begeleiding is altijd maatwerk!
Eventuele opleidingen worden altijd eerst in overleg met de werkgever afgestemd.
Een kennismakingsgesprek met ons bedrijf is altijd gratis.
Informeer u naar de mogelijkheden of vul het contactformulier in.

Keuringen

Rijbewijs keuring A / B / C / D / E

Iedereen die rijbewijs C(E) (vrachtwagen) of D(E) (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 70 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd.

Wat is de inhoud van de rijbewijs keuring?
Tijdens de medische keuring worden o.a. de volgende aspecten bekeken:
– Het functioneren van de armen en benen;
– Suikergehalte in urine of bloed;
– De bloeddruk;
– Het gezichtsvermogen;
– Of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

Indien een aanvullend onderzoek nodig is, zal de bedrijfsarts een nieuwe afspraak met u maken. De resultaten van de medische keuring legt hij vast in de Eigen Verklaring van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

Wat moet u meenemen?
– Een Eigen Verklaring CBR (verkrijgbaar op het gemeentehuis);
– Identiteitsbewijs;
– Burgerservicenummer (sofinummer);
– Uw bril of lenzen: De bedrijfsarts kan uw ogen dan zowel met als zonder bril of lenzen meten. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem ook deze dan mee;
– Bij medicijngebruik een lijst van medicijnen of alle medicijndoosjes.

Seniorenkeuring
Bestuurders van 70 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd. De keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer te laten deelnemen. Bestuurders tussen de 60 en 65 krijgen een nieuw rijbewijs dat geldig is tot hun 70ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 65 jaar, dan is het rijbewijs nog maar 5 jaar geldig

Beroepschauffeurs Voor bestuurders van vrachtwagens en bussen gelden afwijkende regels. Als beroepsvervoerder dient u bij iedere verlenging van uw rijbewijs een medische keuring te ondergaan. Een medische keuring is voor beroepsvervoerders verplicht en dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde bedrijfsarts.

Hoelang duurt de keuring?
De keuring duurt normaliter ca. 30 minuten.

Wat is de geldigheid van een rijbewijskeuring?
De verklaring medische rijgeschiktheid ontvangt u ingevuld en blijft een jaar geldig. Binnen die termijn moet u uw rijbewijs aanvragen.

Wanneer moet men een keuring ondergaan?
Automobilisten van 70 jaar en ouder die hun rijbewijs willen verlengen, moeten minimaal iedere vijf jaar een medische keuring ondergaan.

Wij verrichten verschillende keuringen, waaronder (her) keuring voor taxipas, rijbewijs A / B / C / D / E en aanstellingskeuring. Ook als particulier bent u bij Ambaum Arbeids Analyse aan het juiste adres.

Taxipas keuring

Een taxipas (chauffeurskaart taxi) is nodig voor het uitoefenen van het vak van Taxichauffeur. Deze chauffeurskaart voor de taxi heeft echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar zijn in de taxi. Klanten weten op deze manier dat ze bij een erkende chauffeur in de auto zitten. Het is strafbaar taxivervoer te verrichten zonder geldige of goed leesbare chauffeurspas. Kiwa register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) de passen uit. De chauffeurspas staat op naam van de chauffeur en is aan te vragen bij de sector Marktordenings van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), deze pas is vijf jaar geldig.

Wat is de inhoud van de taxipas keuring?
Voor de keuring dient u eerst een “aanvraagformulier voor een chauffeurspas” aan te vragen, hierbij krijgt u een vragenlijst en een IVW-formulier geneeskundige verklaring, beide moet u meenemen naar de keuring.

De keuring bestaat uit:
– Bespreken vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts;
– Bespreken rijvaardigheid, ongevallen, fysieke en psychische gezondheidsfactoren;
– Lichamelijk onderzoek;
– Bloeddrukmeting;
– Ogentest;
– Gehoortest.

Wat moet u meenemen?
– Identiteitsbewijs;
– Burgerservicenummer (sofinummer);
– Vragenlijst IVW (verkrijgbaar bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat);
– Verklaring van het IVW die moet worden ingevuld;
– Uw bril of lenzen: De bedrijfsarts kan uw ogen dan zowel met als zonder bril of lenzen meten. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem ook deze dan mee;
– Bij medicijngebruik een lijst van medicijnen of alle medicijndoosjes;
– Urine in een gereinigd en afgesloten potje.

Hoelang duurt de keuring?
De taxikeuring duurt ca. 15 minuten tot 30 minuten.

Wat is de geldigheid van een taxikeuring?
De taxipas is maximaal 5 jaar geldig.

Wat zijn de kosten?
U kunt bij Ambaum Arbeids Analyse terecht voor een taxipas keuring. De kosten voor deze keuring bedragen € 67,50 (excl. BTW). Contante betaling. Geen pin mogelijkheid.

Healthchecks

Heeft u de behoefte om uw gezondheid en fitheid te laten testen? Dan biedt een Healthcheck uitkomst. Via een Healthcheck wordt nagegaan of u uw levensstijl moet veranderen. U ontvangt algemene gezondheidsvoorlichting en advies voor bevordering van uw gezonde levensstijl.
De resultaten worden individueel met de bedrijfsarts besproken. Een schriftelijk verslag met de bevindingen en eventuele adviezen wordt achteraf naar uw privé-adres gestuurd.

Bloeddruk,
minuten,BMI,
Glucose,
Cholesterol
Uitgesplitst Lipide beeld,
Adviesgesprek 30

Cholesterol
Uitgesplitst Lipide beeld,
Adviesgesprek 30 minuten, informatie materiaal
Vaatonderzoek
Longfunctie, E.C.G.

Informatie materiaal
Kosten zijn meestal te declareren bij zorgverzekeraar( privé)

Sociale activering

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door ons worden begeleid door middel van een persoonlijk traject. Er is veel aandacht voor de verbetering van het persoonlijk welzijn en voor de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we diverse trainingen ontwikkeld die perfect aansluiten op de meest uiteenlopende problematieken.

Ook hebben we met diverse werkgevers in de regio afspraken gemaakt zodat er mogelijkheden zijn om werkervaring op te doen.
We spreken dan over: werkervaringsplekken-snuffelstages.
Hierdoor kan er gefaseerd weer worden gewerkt aan structuur en is het uiteindelijke doel: uitstroom naar een betaalde baan.

Betervenlo BV heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met het UWV en voldoet aan alle kwalificaties.

Arbeidsdeskundig onderzoek

U kunt bij ons terecht voor een arbeidsdeskundig onderzoek bij een van onze gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen.

Wij hebben meerdere arbeidsdeskundigen in dienst, zodat we snelle service kunnen leveren. Een arbeidsdeskundig onderzoek is van toepassing wanneer u een zieke werknemer heeft en kan helderheid verschaffen. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vraag of werkhervatting mogelijk is binnen uw eigen bedrijf (Spoor 1).
Of de mogelijkheid bestaat dat er gezocht moet worden naar een nieuwe werkgever (Spoor 2).
Ook worden de mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer in kaart gebracht en wat zijn de reële verwachtingen en kansen?
Verder worden de inspanningsverplichtingen van betrokken partijen getoetst volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Betervenlo BV heeft goede ervaringen met het begeleiden van zieke werknemers naar andere werkgevers.