SAMENWERKING BINNEN LIMBURGSE ARBEIDSBEMIDDELING

Het is niet eenvoudig om overzicht te hebben bij het zoeken naar werk. Door de vele initiatieven ziet men vaak door de bomen het bos niet meer. Dit geldt niet alleen voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers en professionals binnen de keten van de arbeidsbemiddeling. Het is vaak niet helder welke projecten, subsidies en mogelijkheden er allemaal zijn.

Op initiatief van de Provincie Limburg hebben werkzoekenden en professionals in de arbeidsbemiddeling zich gebogen over de uitdaging hier iets aan te doen. Als eerste resultaat werd een werkgroep onder de naam ‘Projectgroep Limburg 45+’ gevormd bestaande uit ondernemers, overheid, onderwijs en werkzoekenden. De werkgroep, deels geleid door werkzoekenden, is op zoek gegaan naar een structurele en robuuste vorm van samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de coöperatie a4works. Leden van deze coöperatie kunnen bedrijven in de arbeidsbemiddeling, werkzoekenden (organisaties), onderwijsinstellingen, overheid(sinstanties) en bedrijven zijn. Deze leden gaan vervolgens gezamenlijk projecten uitvoeren en financieren. Dit wordt mede ondersteund door de Provincie Limburg.

Doel

Het samenwerkingsverband is opgezet voor -, en door werkzoekenden en ondernemers. Er is bewust gekozen om een samenwerking te starten die ook in de toekomst overeind blijft. De nadruk van coöperatie a4works zal niet blijven liggen op de oudere werkzoekenden, maar zal in de toekomst flexibel ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen. Activiteiten die a4works kan ontplooien zijn bijvoorbeeld gezamenlijke subsidie aanvragen, promotiecampagnes, onderzoek, ondersteuning bij beleidsvorming en het ontwikkelen van dit gezamenlijk portal. Waar iedereen die vragen heeft over het zoeken naar werk of invullen van vacatures de informatie kan vinden.

a4works